PL EN


2017 | 52 | 470-480
Article title

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w aspekcie realizacji e-usług

Content
Title variants
EN
Security of mobile devices in aspect of e-services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechnie używane urządzenia mobilne przechowujące różnego rodzaju dane są obecnie wykorzystywane nie tylko do prowadzenia rozmów telefonicznych i przesyłania krótkich komunikatów, ale też do korzystania z zasobów internetowych, realizacji e-usług oraz zadań biznesowych. Zagrożenie dla ich bezpieczeństwa może stwarzać niewłaściwe ich użytkowanie, wadliwe oprogramowanie lub szkodliwe kody. Utrzymanie wysokiego poziomu ochrony tych urządzeń stanowi poważny problem. Najpopularniejszym urządzenie mobilnym jest smartfon, a najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem system Android. W artykule opisano tę platformę systemową i wbudowane mechanizmy ochrony, wskazano realne zagrożenia dla urządzeń mobilnych oraz przedstawiono zasady bezpiecznego ich użytkowania.
EN
Commonly used mobile devices that store all kinds of data are now being used not only to make phone calls and send short messages, but also to make use of online resources and e-services, as well as for business tasks. The threat to their security can be caused by their improper use, faulty software or malicious code. Maintaining a high level of protection for these devices is a serious problem. The most popular mobile device is a smartphone, and the most widely used software system is Android. The article describes this system platform and its built-in protection mechanisms, indicates a real threat to mobile devices and presents principles of safe usage.
Year
Volume
52
Pages
470-480
Physical description
Contributors
References
 • Czechowicz B., 2015, Lillipop jest zainstalowany na co czwartym urządzeniu z systemem Google, http:// pclab.pl/news66801.html (dostęp: 15.05.2016 r.).
 • Darwin I.F., 2013, Android. Receptury, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Drake J.J., Fora P.O., Lanier Z., Mulliner C., Ridley S.A., Wicherski G., 2015, Android. Podręcznik hackera, Wyd. Helion, Gliwice.
 • http://superbiz.se.pl/nowoczesne-technologie/banki-strzegaja-klinetow-uwaga-na-sms-y--ze-zlosliwym-oprogramowaniem_820243.html (dostęp: 20.05.2016 r.).
 • http://technowinki.onet.pl/oprogramowanie/mbank-ostrzega-uzytkownikow-telefonow--z-systemem-android/rs00t7 (dostęp: 17.04.2016 r.).
 • http://www.clico.pl/edukacja/artykuly/urzadzenia-mobilne-bezpieczne-dla-biznesu (dostęp: 5.07.2016 r.).
 • Kotowski A., 2016, Znaleziono poważną lukę w Linuxie, http://pclab.pl/news67999.html (dostęp: 20.02.2016 r.).
 • NetMarketShare, Mobile/Tablet Operating System Market Share. www.netmarketshare.com (dostęp: 20.06.2016 r.).
 • Nowy Raport Cert Orange Polska, 2016, https://cert.orange.pl/aktualnosci/nowy-raport--cert-oran (dostęp: 15.06.2016 r.).
 • softonet.pl/publikacje/aktualnosci/Uzytkownicy.Androida.zagrozeni.zlosliwym.prawie.-niemozliwym.do.usuniecia.oprogramowaniem,1425 (dostęp: 17.12.2015 r.).tech.wp.pl/kat,130054,title,Kolejny-wirus-na-smartfonach,wid,17477841,wiadomości.html (dostęp: 17.07.2016 r.).
 • Wasilewska-Śpioch A., 2015, Zagrożenia mobilne – co musisz o nich wiedzieć, żeby skutecznie się obronić, http://di.com.pl/zagrozenia-mobilne-co-musisz-o-nich-wiedziec--zeby-skutecznie-sie-obronic-52293 (dostęp: 20.05.2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c3ceb7a-e900-4823-9f55-7ed87ad11b43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.