PL EN


2014 | 105 | 2 | 232-238
Article title

Romantyzm to dziś, tylko cokolwiek dalej. Rec.: Michał Masłowski, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej. Warszawa 2011. „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”. Tom 13

Authors
Title variants
EN
Romanticism Is Today, But Slightly Farther. A review: Michał Masłowski, Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej. Warszawa 2011. „Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą”. Tom 13
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The review of Michał Masłowski’s book "Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej" ("Ethics and Metaphysics. The Perspective of Horisontal Transcendence in Polish Culture") exploits romantic circumstances of analyses carried out in the volume. Suggested by Masłowski vision of modernity, dominated by questions concerning the sense, identity, good and evil in the world, is proven from the romantic tradition, which makes the character of Masłowski’s cultural project coherent and interesting.
PL
Recenzja książki Michała Masłowskiego pt. Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej wydobywa romantyczne uwarunkowania analiz prowadzonych w pracy. Zaprezentowana przez Masłowskiego wizja współczesności, zdominowana przez pytania o sens, o tożsamość, o dobro i zło w świecie, jest wywiedziona z romantycznej tradycji, co nadaje zaproponowanemu przez badacza projektowi kulturowemu charakter spójny i interesujący.
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
232-238
Physical description
Dates
issued
2014-06-25
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c424af4-4165-4891-8b10-52f41dcf60ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.