Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 245-253

Article title

Zróżnicowanie językowe świata jako wartość kulturowa

Authors

Content

Title variants

EN
Worldwide language differentiation as a cultural value

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Language differentiation is an unquestionable fact, nonetheless its magnitude is not. The causes of the divergence are twofold: the first rests in our paucity of knowledge about the large number of languages; the other derives from the fact that there are no clear-cut linguistic criteria to differentiate between an individual language and a dialect of a language. Out of controversies within the status of such and similar tools of social communication rose the popularity of the concept and term of ethnolect. That languages are differentiated across the world can be approached from two points of view: a practical and communicative one (that can be the position held by communication engineering) and an anthropocultural one.

Year

Issue

Pages

245-253

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Amusiewicz J., Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995.
 • Asher R. E. et al., The Encyclopedia of Language and Linguistic, t. I-X, Pergamon Press, Cambridge 1993.
 • Bartmiński J., Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 13-22.
 • Jurkowski M., Od wieży Babel do języka kosmitów. O językach sztucznych, uniwersalnych i międzynarodowych, Białystok 1986.
 • Jurkowski M., Przedmowa, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV:
 • W. Maciejewski, Świat języków, Poznań 1999.
 • Krauss M. E., The World’s Languages in Crisis, „Language” 1992, 68/1, s. 4-10.
 • Maciejewski W., Świat języków, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV, Poznań 1999.
 • Majewicz A. F., Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV: W. Maciejewski, Świat języków, Poznań 1999, s. 95-109.
 • Majewicz A. F., Języki zagrożone, wymierające, martwe – do konserwacji, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał i A. Piotrowska-Wojaczyk, t. II, Poznań 2013, s. 375-384.
 • Mańczak W., Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
 • Moseley Ch., Asher R. E., Atlas of the World’s Languages, Routledge, London-New York 1994.
 • Reczek J., Języki w dawnej Rzeczypospolitej, „Język Polski” 1989, LXIX, z. 1-2, s. 10-19.
 • Walczak B., Norma językowa wobec elementów obcego pochodzenia, [w:] Kultura języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 120-133.
 • Walczak B., Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro), [w:] Kultura – Język – Edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 183-193.
 • Walczak B., Język czy dialekt – problem lingwistyczny?, [w:] Korowód idei i metod. Prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. G. Kubski i M. Mikołajczuk, Zielona Góra 2007, s. 23-32.
 • Walczak B., Status etnolektu (problem „język czy dialekt?”) w polskiej literaturze językoznawczej, [w:] Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, red. E. Skorupska-Raczyńska i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 115-124.
 • Walczak B., Język jako składnik dziedzictwa kulturowego, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. II, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 9-20.
 • Walczak B., Ile jest na świecie języków?, [w:] Ilość – wielkość – wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010, s. 519-528.
 • Walczak B., Języki na pograniczu Wschód – Zachód w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska i Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz 2010, s. 109-115.
 • Walczak B., Indoeuropejskie nazwy Boga, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, s. 469-478.
 • Walczak B., Akwizycja języka polskiego jako obcego (prolegomena historyczne), [w:] Glottodydaktyka polonistyczna II, red. A. Mielczarek, Poznań 2012, s. 19-27.
 • Walczak B., Komunikacja językowa w perspektywie globalizacji i sytuacji językowej współczesnego świata, [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia II, red. E. Pajewska, Szczecin 2013, s. 203-216.
 • Walczak B., Element obcy i rodzimy w terminologii naukowej, technicznej i zawodowej, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, red. B. Walczak, A. Niekrewicz i J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 23-33.
 • Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c545e68-40b2-4409-86cc-90e094a7ccec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.