PL EN


2010 | LXXXII (82) | 125-148
Article title

Wybrane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako źródła obowiązku gwaranta

Authors
Content
Title variants
EN
Selected articles of family law as a bases of criminal responsibility of guarantor
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish legislator in the 2nd article of the Polish Penal Code, introduced the establishment which is called institution of the guarantor. This function is legal basis to punish for consequences of somebody’s omission. Generally, failure in act does not attract criminal liability but statute intervenes to create offences of omission. By extension, the criminality of certain omissions may be contingent on a result or outcome. For this to be the case a person needs to be under a positive duty to act. This person, who is legally obligated to discharge one’s duty, is the guarantor. This institution is based on penal liability of person who is obligated to protect some goods. To bring the guarantor to account for his omission it is necessary to find a base in a civil law. Under the Polish law there are a lot of sources of obligations, which we can connect with criminal responsibility. The most important source is situated in the Family Code, where articles 87, 95 and 96 provides that parents are legally responsible for protecting their children. They have to preserve their children from every kind of danger, including self-endargement. Failure in these duties entails penal responsibility for consequences of the guarantor’s behaviour like death or severe disability. Another source of guarantor’s penal liability in the Family Code is the 23rd article. This regulation lays a duty upon a marriage couple. A husband and a wife are obligated to help and to support each other. When one of them is in a situation of endangerment, the other one ought to render assistance. If they fail their essential duties, they will incur the criminal responsibility for their omissions. It seems that institution of guarantor is indispensible in the criminal law, because it protects weighty relationships like family ties and the most important values, like life and health. Moreover owing to enforcement to the Polish Penal Code the 2nd article, Polish criminal law coplies with golden rule: Latin maxim Nullum crimen sine lege.
Year
Volume
Pages
125-148
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
References
 • Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I, Kraków 2004.
 • Breyer S., Dobrzański B., Gross S., Grudziński M., Ignatowicz J., Stelmachowski A., Wiszniewski Z., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975.
 • Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1997.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.
 • Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Piasecki K., Sychowicz M., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2002.
 • Gajda J., Glosa do wyroku SN z dnia 5 stycznia 2001r., V CKN 915/00, OSP 2001, nr 6, poz. 92.
 • Giezek J. (red.), Kłączyńska N., Łabuda G., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Kliś M., Źródła obowiązku gwaranta, CPKiNP 1999, nr 2.
 • Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002.
 • Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie, Warszawa 1975.
 • Kulesza J., Glosa do postanowienia SN z dnia 17 listopada 2005 r., OSP 2007, nr 6.
 • Kulesza J., Granice obowiązku gwaranta w świetle art. 162 k.k., Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8.
 • Majewski J., O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2004, nr 4.
 • Majewski J., Prawnokarne przypisanie skutku przy zaniechaniu, Kraków 1997.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Pawełczyńska A., Przestępczość grup nieletnich, Warszawa 1994.
 • Świda W., Uwagi o przyczynowości zaniechania, PiP 1957, nr 11.
 • Wanatowska W., Kulesza W., Odpowiedzialność prawna lekarza, Warszawa 1988, s. 10.
 • Wąsek A., Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie przestępstwu, Warszawa 1973.
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.
 • Wolter W., Prawo karne, Warszawa 1947.
 • Wolter W., Reguły wyłączenia wielości ocen w prawie karnym, Warszawa 1947.
 • Wolter W., Swoistość zaniechania jako czynu zabronionego, PiP 1982, z. 8.
 • Zoll A., Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice, PiM 2003, nr 13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c5797ce-5fef-4675-a6c3-77c3f3e5fdb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.