PL EN


2013 | 172 | 69-80
Article title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010

Content
Title variants
EN
Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper discusses selected aspects of the role of FDI in the process of technology transfer in the Polish manufacturing sector during years 2004-2010. The analysis of statistical data describing the changes of the structure of the foreign core capital located in divisions of the manufacturing sector in Poland, as well as selected indexes of innovation activity of enterprises from this sector show that the processes of technology transfer by foreign investors could have been intensified in the analyzed period.
Year
Volume
172
Pages
69-80
Physical description
Contributors
References
  • Dunning J.H., The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, "International Journal of the Economic of Business" 2001, Vol. 8, No. 2.
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2011.
  • Kola M., Kuzel M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na gruncie teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. W. Karaszewski, UMK, Toruń 2007.
  • Kuzel M., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski), TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007.
  • Nauka i technika, GUS, Warszawa, wydania z lat 2005-2012.
  • Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation" 1992, Vol. 1, No. 1.
  • Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, wydania z lat 2006-2012.
  • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
  • Wysokińska Z., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c5b5101-a52a-4321-924b-bd31a4a7090c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.