PL EN


2014 | 2(39) | 10-24
Article title

Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie: zarys problematyki

Authors
Title variants
EN
The Interpersonal Communication in Marriage and Family: Outline of the Problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek jest istotą komunikującą do tego stopnia, że niemożliwą jest rzeczą całkowite niekomunikowanie. Jednakże komunikacja interpersonalna, scharakteryzowana bliżej w początkowej części artykułu, nie zawsze jest prawidłowa i to w różnych obszarach naszego życia. Autor artykułu poddał szczegółowej analizie komunikację interpersonalną w sytuacji małżeństwa (cz. 2 artykułu) i rodziny (cz. 3 artykułu), pod kątem jej prawidłowości i nieprawidłowości. W obu tych sytuacjach autor szczegółowo analizuje zarówno uwarunkowania prawidłowej komunikacji jak i przyczyny nieudanej komunikacji.
EN
The man is a communicating being to this degree, that it is impossible totally not communicate. However, the interpersonal communication, characterized in detail in the initial part of article, not always is correct and this in the different regions of our life. The author of article submitted to detail analysis the interpersonal communication in the situation of marriage (the 2 part of article) and family (the 3 part of article) from the point of view of its correctness or incorrectness. In both of these situations, the author analysis both the conditions of correct communication as well the causes of incorrect communication.
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c6c0e2d-d510-4994-9c52-8efc7ba76b7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.