PL EN


2015 | 21 | 39 - 51
Article title

Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki

Content
Title variants
EN
Dialectics of Communication: Discourse and Dialogue. Vilém Flusser's Communicological Assessment of Politics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to introduce a Polish reader to the communicological thought of Vilém Flusser. It analyses Flusser's understanding of discourse and dialogue categories in the context of his philosophy of communication, and also points out theirs roots, as well as outlines some general concepts, of which they are an essential components. Moreover, in the last part of article, I will try to present how the author of Towards a Philosophy of Photography is applying his considerations about discourse and dialogue to the assessment of contemporary political condition.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi komunikologicznej myśli Viléma Flussera. Analizie poddano Flusserowskie rozumienie kategorii dyskursu oraz dialogu w kontekście jego filozofii komunikacji, a także wskazano ich źródła oraz zarysowano bardziej ogólne koncepcje, których stanowią ważny składnik. Ponadto, w ostatniej części artykułu postaram się pokazać, w jaki sposób autor Ku filozofii fotografii aplikuje swoje rozważania nad dyskursem i dialogiem do diagnozy współczesnej kondycji politycznej.
Contributors
 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Buber, M., Ja i Ty – wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
 • Fish, S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst, przeł. A. Szahaj, “Zeszyty Literackie” 2000, nr 71.
 • Flusser, V., Does writing have a future, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2011.
 • Flusser, V., From family dialogue to the telephone, mps, Archiwum Viléma Flussera w Berlinie, 2-PHCOE-06_1772.
 • Flusser, V., From scientific discourse to demagogery, mps, Archiwum Viléma Flussera w Berlinie, 2-PHCOE-05_1771.
 • Flusser, V., Into the Universe of Technical Images, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2011.
 • Flusser, V., Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2004.
 • Flusser, V., On the Theory of Communication, w: A. Ströhl (red.), Vilém Flusser. Writings, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2002.
 • Flusser, V., Post-History, Univocal Publishing, Minneapolis 2013.
 • Flusser, V., The History of the Devil, Univocal Publishing, Minneapolis 2014.
 • Flusser, V., What is Communication?, w: A. Ströhl (red.), Vilém Flusser. Writings, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2002.
 • Gadacz, T., Historia filozofii XX wieku – nurty, t. II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 • Goban-Klass, T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Słownik grecko-polski, Z. Abramowiczówna (red.), t. I i III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958 i 1960.
 • Wiatr, P., Vilém Flusser - komunikologia, „Kultura Współczesna” 2014, nr 2 (82).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c6c3a02-41b0-4128-9486-28efb323bc4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.