PL EN


2014 | 1(13) | 165-178
Article title

Echa socjalizacji medialnej. Frazemy telepochodne w wypowiedziach dzieci

Content
Title variants
EN
Consequences of media socialization. TV¬ inspired phrasems in children’s statements
Languages of publication
Abstracts
EN
In many children’s statements there are expressions that are uncharacteristic for the age of the speakers. Such expressions often turn out to be inspired by television. The aim of the article is to select such expressions, that have been described here as „TV¬ inspired phrasems”. They are then analysed using the tools created by Wojciech Chlebda. These analysed expressions have been found in linguistic publications, on TV and radio programs. They are analysed in relation to their sociological context (media socialization, concept of homo videns by Sartori).
Keywords
Contributors
References
 • Berger P., Luckmann T., 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. Niżnik J., Warszawa.
 • Chlebda W., 1991, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole.
 • Gajda S., 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., red., Język w mediach masowych, Warszawa.
 • Herman W., 2006, Nowa leksyka (leksemy, frazemy i frazeologizmy) w radiu i telewizji, w: Naruszewicz-Duchlińska A., Rutkowski M., red., Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn.
 • Izdebska J., 2008, Wstęp, w: tejże, red., Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, Białystok.
 • Jasielska A., Maksymiuk R.A., 2010, Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Warszawa.
 • Kossowski P., 1999, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa.
 • Kwieciński Z., Witkowski L., red., 1990, Ku pedagogii pogranicza, Toruń.
 • Majkowska G., Satkiewicz H., 1999, Język w mediach, w: Pisarek W., red., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków.
 • Naruszewicz-Duchlińska A., Rutkowski M., red., 2006, Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn.
 • Osmańska-Furmanek W., 2005, Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach – realnym i wirtualnym, w: Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B., red., Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wrocław.
 • Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 • Pomirska Z., 2010, Charakterystyka usterek językowych w wypowiedziach uczestników programu Duże dzieci (132–147), w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M., red., Dziecko – język – tekst, Katowice.
 • Ryłko-Kurpiewska A., 2008, Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych, Gdańsk.
 • Samborska I., 2009, Dziecko w świecie konsumpcji. Pedagogiczny wymiar zjawiska, Bielsko-Biała.
 • Sartori G., 2007, Homo videns – telewizja i postmyślenie, przeł. Uszyński J., Warszawa.
 • Skudrzyk A., Warchala J., 2010, Kultura piśmienności młodzieży szkolnej – badania w perspektywie analfabetyzmu funkcjonalnego, „Studia Pragmalingwistyczne”, r. 2.
 • Smółka L., 2004, Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio- siedmioletnich, Kraków.
 • Synowiec H., 2004, Uczeń wśród słów, związków frazeologicznych i regionalnych odmian polszczyzny, w: Bula D., Krzyżyk D., Niesporek-Szamburska B., Synowiec H., Dziecko w świecie języka, Kraków.
 • Sztompka P., 2005, Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków.
 • Warchala J., Skudrzyk A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice.
 • Znaniecki F., 2001, Socjologia wychowania, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c7241ff-f547-4619-81a8-e09afddf03fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.