PL EN


2017 | 8 | 1 | 192-198
Article title

Społeczna konstrukcja wiedzy w cyberprzestrzeni

Authors
Content
Title variants
EN
Social Construction of Knowledge in Cyberspace
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba identyfikacji procesu społecznej konstrukcji wiedzy w cyberprzestrzeni i oceny jego implikacji dla rozwoju technologicznie zapośredniczonego społeczeństwa. W prowadzonej przez autora analizie problemu znajdujemy odwołania do koncepcji konstruktywizmu społecznego i społeczeństwa sieci. Wnioski płynące z tekstu kierują uwagę ku problemom związanym z kreowaniem alternatywnych koncepcji rzeczywistości społecznej w cyberprzestrzeni stanowiących potencjalne zagrożenia dla społecznego porządku, nowych źródeł władzy w sieci, a także cyfrowych podziałów społecznych. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji o systemie edukacji w warunkach zmian społecznych będących następstwem szybkiego rozwoju technologicznego.
EN
The purpose of the article is to identify the process of social construction of knowledge in cyberspace and to assess its implications for further development of technology-based society. There could be found references to the concepts of social constructivism and network society in the taken analysis. The conclusions of the paper direct attention on problems connected with alternative social realities creation in cyberspace which could bring prospective threatens to social order, a new sources of power in network, as well as digital divides. The article is a vital contribution to the debate on education system in the conditions of social changes implicated by rapid technological development.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
192-198
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Polska
References
  • Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Sic.
  • Berger, P.L., Luckman, Th. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Penguin Books.
  • Betlej, A. (2013). Cyfryzacja sieciowego społeczeństwa: perspektywy i skutki. W: L.W. Zacher (red.), Nasza cyfrowa przyszłość. Nadzieje, ryzyka, znaki zapytania (s. 143–169). Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
  • Bush, V. (2016). As We May Think. The Atlantic Monthly, July. Pobrane z: http://www.ps.unisb.de/%7Educhier/pub/vbush/vbush.shtml (2.2017).
  • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
  • Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. Warszawa: PWN.
  • Zacher, L.W. (2013). Transformacje i perspektywy społeczeństw informacyjnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 534–551.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c742ccf-a42c-40d1-a323-62d2dbbcbe1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.