PL EN


2017 | 2(8) |
Article title

Zmiany demograficzne jako wyzwanie dla polityk lokalnych

Content
Title variants
EN
Demographic change as a challenge for local policies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Demografia może odgrywać kluczową rolę dla lokalnych samorządów w obszarze dostarczania usług publicznych oraz wydatkowania finansów publicznych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób zmiany demograficzne na poziomie lokalnym wpływają na finanse samorządów lokalnych i realizację zadań publicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jaka będzie ich rola w przyszłości.
EN
Demography can play a key role for local governments in public service delivery and public finance spending. The aim of the article is to answer the question on how demographic change at the local level affects the finances of local authorities and the implementation of public tasks within the Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area and how significant will be demography in the future.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr) adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, specjalizuje się w zagadnieniach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem geografii medycznej i socjologii zdrowia, ponadto zainteresowania naukowe obejmują rozwój obszarów metropolitalnych, jakość życia w mieście, ewaluację polityk publicznych. Autorka kilkunastu publikacji i prac o charakterze aplikacyjnym. Kontakt: joanna.stepien@ug.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c7f3661-05a2-4e82-8ad7-81b978ae6fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.