Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 139-151

Article title

Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Authors

Content

Title variants

EN
Knowledge popularization about the coordinati on of social security schemes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiedza klientów ZUS na temat regulacji międzynarodowych dotyczących ubezpieczeń społecznych jest niewielka. Rolą instytucji ubezpieczeniowych oraz środowisk prawniczych i administracji publicznej jest rozpowszechnianie tej wiedzy, szczególnie wśród osób mieszkających za granicą. Informowanie o prawach wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych powinno przybierać różne formy, począwszy od broszur, skończywszy na organizowaniu Dni Poradnictwa. Warto również korzystać z doświadczeń innych krajów.
EN
Knowledge of the Social Insurance Institution customers on the international regulations concerning social insurance is little. The role of the insurance institutions, lawyers and public administration is to disseminate this knowledge among people living abroad. Informing about the rights resulting from national and international principles in the scope of social insurances should take the various shapes, beginning from the leaflets, finishing with the Guidance Days. It is also worth to use the experience of other countries.

Year

Issue

Pages

139-151

Physical description

Dates

published
2017-08-10

Contributors

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

References

  • Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków 1999.
  • Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.
  • Gospodarstwa domowe i rodziny z osobami przebywającymi czasowo za granicą – w świetle wyników badania reprezentacyjnego przeprowadzonego w ramach NSP 2011, 13.10.2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracke-zagraniczneludnosci/gospodarstwa-somowe0i-rodziny-z-migrantami-nsp-2011,12,1.html (8.03.2017).
  • Informacja ZUS o świadczeniach pieniężnych z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego, IV kwartał / okres I–XII 2016 r., http://www.zus.pl/documents/10182/167627/Biul0416.pdf/0a3e92ee-7812-4855-b24af409c9c8f601 (30.03.2017).
  • Marczak R., Wiedza Polaków o systemie emerytalnym. Wyniki badań empirycznych, „Polityka Społeczna” 2016, nr tematyczny 1, s. 28–37.
  • Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
  • Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne. Tom III. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2000.
  • Uścińska G., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument rozwoju swobody przepływu osób. Nowe regulacje unijne, „Polityka Społeczna” 2010, nr 11–12, s. 1–5.
  • Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, red. R. Marczak, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7c84cd2f-232d-4905-b1f5-0fe4b8ef5744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.