PL EN


2017 | 11 | 537-540
Article title

Piotr Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej, przedmowa Jan Tarczyński, Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017, ss. [2] 205, il., ISBN 978-83-63050-51-1

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Keywords
Contributors
  • Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska , e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl
  • University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
  • Kozaczyńska B., Centralistyczna organizacja sieci bibliotek w Wojsku Polskim (1919-1936), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2014, t. 46, s. 127-149.
  • Kozaczyńska B., Organizacja i działalność bibliotek wojskowych Dowództw Okręgów Korpusów w latach 1921- 1926, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2010, nr 3(32), s. 38- 57.
  • Kozaczyńska B., Reorganizacja bibliotek w Wojsku Polskim (9 XII 1936 - 31 III 1938), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2016, t. 47, s. 77-90.
  • Piwowarska K., Zarys historii Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Kwartalnik Bellona” 2009, wydanie specjalne pt. 90 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej, s. 9-36.
  • Sługocki J.K., Biblioteki Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1939, Gdynia 2006.
  • Sosabowski S., Wychowanie żołnierza - obywatela : podręcznik dla dowódców pododdziałów uzgodniony z «Instrukcją o pracy oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku», Warszawa 1931.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c878f77-1b87-41fd-acf5-76c423c4b366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.