PL EN


2011 | 23 | 217-225
Article title

Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych: Problem inwariantu pojęciowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Linguistic worldview and comparative studies: The problem of the conceptual invariant
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
23
Pages
217-225
Physical description
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Abramowicz Maciej, 1993, WOLNOŚĆ, [w:] Nazwy wartości, Lublin, s. 147-156.
 • Bartmiński Jerzy, Żuk Grzegorz, 2009, Pojęcie RÓWNOŚCI i jego profilowanie we współczesnym języku polskim, „Etnolingwistyka”, t. 21, s. 47-67.
 • Grzegorczykowa Renata, 2009, Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata - widziane z perspektywy badań porównawczych, „Etnolingwistyka”, t. 21, s.15-29.
 • Klimiuk Maciej, 2010, Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o nazwach domu w literackim języku arabskim, „Etnolingwistyka”, t. 24, s. 161-172.
 • Kraska-Szlenk Iwona, 2010, Nyumba ‘dom’ w języku i kulturze suahili, „Etnolingwistyka”, t. 24, s. 145-160.
 • Mazurkiewicz-Brzozowska Małgorzata, 1993, PRACA. Wybrane warianty znaczenia słowa we współczesnej polszczyźnie i ich struktura kognitywna, [w:] Nazwy wartości, Lublin.
 • Mikołajczuk Agnieszka, Konceptualizacja ‘wstydu’ w polszczyźnie (na tle porównawczym), w druku.
 • Pawlak Nina, 2010, Dom w opozycji do buszu i świata. Perspektywa kulturowa pojęcia gida w języku hausa, „Etnolingwistyka”, t. 24, s. 129-144.
 • Puzynina Jadwiga, 2010, Z problemów opisu językowego obrazu świata - pytania i wątpliwości, „Etnolingwistyka”, t. 22, s. 39-53.
 • Tokarski Ryszard, 1998, Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 9/10, s. 7-24.
 • Wyszpolska Katarzyna, 2010, Leksem ie ‘dom’ w językowo-kulturowej tradycji Japonii, „Etnolingwistyka”, t. 24, s. 173-182.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c8b6d1b-e220-4f31-bba7-593ae7818da3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.