PL EN


2011 | 29 | 91-121
Article title

Z problematyki interpretacji przypowieści Jezusa

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of the interpretation of Jesus’ parables
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna teologia biblijna reprezentuje zgodność w kwestii, iż jądrem Jezusowego posłannictwa jest zwiastowanie królestwa Bożego. Wyjątkowe miejsce przypada przy tym tej formie nauczania, jaką są przypowieści. Dzięki swej obrazowości dobrze przemawiają one do wyobraźni słuchaczy czy czytelników. Jednak ów obrazowy charakter, który może rodzić wrażenie prostoty, staje się niekiedy źródłem trudności interpretacyjnych. Nie zawsze bowiem potrafimy we właściwy sposób odczytać nakreślony w przypowieści obraz. Dzieje egzegezy, a także całe dzieje Kościoła ukazują, jak w przypadku tych rzekomo łatwych tekstów łatwo zejść na interpretacyjne manowce. Przez wiele wieków, począwszy od Ojców Kościoła, a przecież nawet już na etapie przekazu oraz reinterpretacji tradycji ewangelicznej przez prazbór i ewangelistów, przypowieści interpretowane były w sposób alegoryczny, co jednak – jak ukazują to współczesne badania – nie znajduje swego uzasadnienia.
EN
Contemporary biblical theology is in accordance with the issue that proclamation of the kingdom of God is the center of Jesus mission. In order to convey the message of God to many different facets of society, Jesus often spoke in parables. These memorable illustrations are an effective form of teaching because they easily appeal to the human imagination. However, this figurative type which generates the impression of simplicity sometimes becomes the source of difficulties. History of exegesis and also the whole Church history is laden with examples of how human beings have often misinterpreted parables. Modern theological studies often focus on the need to examine parables in their historical context. Such an examination, can lead to a more thorough appreciation of the humanities; especially literature, philosophy, sociology and psychology. Perhaps more importantly, a critical interpretation of parables increases the knowledge of those involved in judeo-christian religious studies and inter-religious disciplines.
Year
Issue
29
Pages
91-121
Physical description
Contributors
author
 • Sekcja Teologii Ewangelickiej Chrześcijańska Akademia Teologiczna Warszawa
References
 • Bartnicki R, Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996.
 • Błaszczak B., Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu, http://www.filozofia.pl/zf06/prezentacje/bbaszczak.pdf (odczyt z dn. 30 września 2010 r.).
 • Bultmann R., Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 1958.
 • Czerski J., Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, Opole 2000.
 • Dibelius M., Die Formgeschichte des Evangeliums. 5. Auflage. 2. photomechanischer Nachdruck der dritten, durchgesehenen Auflage mit einem Nachtrag von Gerhard Iber, red. G. Bornkamm, Tübingen 1966.
 • Dodd Ch. H., The Parables of Kingdom, London 1935.
 • Dodd Ch. H., Założyciel chrześcijaństwa, Paris 1978 (oryginał: The founder of christianity, New York 1974).
 • Erlemann K., Gleichnisauslegung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen 1999.
 • Fiebig P., Altjüdische Gleichnisse und Gleichnisse Jesu, Tübingen 1904.
 • Fiebig P., Die Gleichnisreden Jesu im Lichte der rabinischen Gleichnisse des neutestamentlichen Zeitalters, Tübingen 1912.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.
 • Hahn F., Theologie des Neuen Testaments, t. 1, Die Vielfalt des Neuen Testaments. Theologiegeschichte des Urchristentums, Göttingen 2005.
 • Jeremias J., Die Gleichnisse Jesu. Kurzausgabe, Gütersloh 1980
 • Jülicher A., Die Gleichnisreden Jesu, Tübingen 1886‒1889, t. 1‒2.
 • Karrer M., Jesus Christus im Neuen Testament, Göttingen 1998.
 • Klauck H.-J., Allegorie und Allegorese in synoptischen Gleichnistexten, Münster 1978.
 • Linnemann E., Gleichnisse Jesu. Einführung und Auslegung. Kurzausgabe, Göttingen 1978.
 • Meynet R., Język przypowieści biblijnych, Kraków 2005.
 • Münch Ch., Die Gleichnisse Jesu im Mathäusevangelium. Eine Studie zu ihrer Form und Gattung, Neukirchen 2004.
 • Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989.
 • Roloff J., Neues Testament, Neukirchen – Vluyn 1985.
 • Schottroff L., Die Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2005.
 • Strecker G., Literaturgeschichte des Neuen Testaments, Göttingen 1992.
 • Theißen G., Merz A., Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 2001.
 • Trela J., Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim, Lublin 1997.
 • Via D. O., Die Gleichnisse Jesu. Ihre literarische und existenziale Dimension, München 1970.
 • Weder H., Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen, Göttingen 1984.
 • Zimmermann R., Gleichnisse Jesu. Eine Einleitung zum Kompendium, w: Kompendium der Gleichnisse Jesu, red. R. Zimmermann, Gütersloh 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7c9eff10-746f-4a8b-9955-501fb1463def
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.