PL EN


2017 | 8 | 1 | 47-53
Article title

Kierunki przemian w języku uczniów

Authors
Content
Title variants
Directions of Changes in Pupils Language
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze zjawiska we współczesnej polszczyźnie oraz ich znaczenie dla rozwoju języka dzieci. Omawia także rolę szkoły i mediów w kształtowaniu języka mówionego i pisanego młodego pokolenia. Wskazuje negatywny wpływ mediów oraz zadania szkoły w edukacji językowej uczniów.
EN
The article presents the most important phenomena in contemporary polish language and their importance for the development of children's language. It also discusses the role of schools and the media in shaping the spoken and written language of the younger generation. It indicates the negative influence of the media and the school assignment in language education pupils.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
47-53
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
References
 • Bugajski, M. (2007). Język w komunikowaniu. Warszawa: PWN.
 • Kim, R. (2013). Bluzgi na salonach. Jak przeklinają Polacy. Newsweek, 42, 39–42.
 • Kowalikowa, J. (1994). Znaczenie i funkcja tzw. wyrazów brzydkich we współczesnej polszczyźnie mówionej. W: Z. Kurzowa, W. Śliwiński (red.), Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej) (s. 107–115). Kraków: Universitas.
 • Marcjanik, M. (2008). Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: PWN.
 • Marcjanik, M.(2009). Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u. Warszawa: PWN.
 • Markowski, A. (2009). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: PWN.
 • Markowski, A. (2012). Norma wzorcowa. W: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny (s. 57–63). Warszawa: NCK.
 • Miodek, J. (2012). Polszczyzna różnych pokoleń. W: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny (s. 49–56). Warszawa: NCK.
 • Ożóg, K. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Otwarty Rozdział.
 • Pisarek, W. (1999). Wprowadzenie. W: W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci (s. 5–11). Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ.
 • Ratajczak, M. (2012). (Nie)kompetencje językowe. W: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny (s. 64–71). Warszawa: NCK.
 • Tabisz, A. (2014). Czy w szkole uczy się mówienia. W: M. Kułakowska, A. Myszka (red.), Kultura mówienia dawniej i dziś (s. 233–244). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zgółkowa, H. (2012). Gwara uczniowska (szkolna) w poszukiwaniu inspiracji. W: A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny (s. 82–90). Warszawa: NCK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ca39cf4-d913-4520-816f-066852526fc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.