PL EN


2018 | 509 | 317-327
Article title

Polski handel zagraniczny kaczkami żywymi i mięsem kaczym w latach 2012-2016

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie polskiego rynku kaczego w latach 2012-2016 w kontekście zmian w handlu zagranicznym wybranymi produktami kaczymi. W badanym okresie Polska była eksporterem netto mięsa i podrobów kaczych, importerem netto kaczek żywych. W 2016 r. w porównaniu z 2012 r. pogłowie kaczek wzrosło o prawie 43%, przy wzroście ich ubojów oraz zwiększeniu eksportu produktów kaczych. Korzystnie na rozwój rynku oddziałuje zainteresowanie spożyciem tego gatunku mięsa w kraju, czemu sprzyja moda na spożywanie innych gatunków mięs niż kurze. Pomimo że produkcja żywca kaczego w Polsce była niewielka, w 2013 r. była ona ich szóstym producentem w Europie, a w 2016 nawet trzecim największym w UE. Znaczna część krajowej produkcji mięsa kaczego była eksportowana, przede wszystkim do Niemiec. Eksportowano głównie mięso i podroby kacze, a importowano przede wszystkim kaczki żywe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cadc25d-9cf2-4b7a-a796-3d00abb8fee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.