PL EN


2017 | 20 | 5 | 21-32
Article title

Wolność jednostki wobec autorytetu Kościoła

Content
Title variants
EN
Freedom of the Individual towards the Authority of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst analizuje rolę Kościoła Katolickiego jako autorytetu o charakterze deontycznym i epistemicznym. Następnie podejmuje zagadnienie, czy autorytet Kościoła nie podważa autonomii sumienia jego wiernych. Uzasadniana jest teza, że wprawdzie Kościół jest niewątpliwie autorytetem w kwestiach moralnych, ale ma on charakter epistemiczny.
EN
The article analyses the role of the Catholic Church as a deontic and epistemic authority. It discusses the problem of whether the Church’s authority undermines the autonomy of the conscience of the faithful. It then provides a justication for the thesis that while the Church wields authority in moral issues, its authority is of an epistemic nature.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
21-32
Physical description
Contributors
References
 • Św. Augustyn, O porządku, ks. 2, IX–26, przeł. J. Modrzejewski, w: Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Znak, Kraków 1999.
 • Bocheński J., Co to jest autorytet?, przeł. J. Parys, w: J. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Bocheński J., Sto zabobonów. Krótki filozoficznym słownik zabobonów, Instytut Literacki, Paryż 1987.
 • Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Gałkowski S., Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.
 • Jaspers K., Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, przeł. P. Bentkowski, R. Flaszak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.
 • Olbrycht K., O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Olubiński A., Rola autorytetu w procesie edukacji, w: Autorytet. Czy potrzebny w edukacji, red. A. Olubiński, Akapit, Toruń 2012.
 • Simon Y., Nature and Functions of Authority, Marquette University Press, Milwaukee 1940.
 • Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7caee92f-f14d-423f-9d80-91cfa2725db9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.