PL EN


2017 | 14/4 | 141-165
Article title

Utopian visions of solidarity in Polish cinema

Content
Title variants
PL
Utopijne wizje solidarności w polskim kinie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The “Solidarity” movement, especially in the first period of its activity, that is, in the years 1980-1981, instigated numerous myths. Polish cinema contributed immensely to their creation and proliferation. The most important among those myths were: the myth of solidarity between all working people, the myth of solidarity between the genders, and – perhaps the most lasting of all – the myth of the alliance between workers and intellectuals. All these forms of solidarity really existed for a short period of time in 1980/1981, but each of them collapsed afterwards. Consequently, one can say that they bore the marks of beautiful utopias which in the long run were doomed to failure.
PL
Ruch „Solidarności”, zwłaszcza w pierwszym okresie jego działalności (1980-1981), dostarczył wielu mitów, w rozpowszechnianiu których aktywnie uczestniczyło polskie kino. Najważniejsze z nich to mit solidarności wszystkich ludzi pracy, mit solidarności ponad podziałami płciowymi, a także może najtrwalszy z nich wszystkich mit sojuszu robotników z inteligentami. Każda z tych form solidarności rzeczywiście istniała w krótkim okresie „pierwszej Solidarności”, każda załamała się w okresie późniejszym. W tym sensie wszystkie nosiły znamiona pięknych utopii, które na dłuższą metę musiały przegrać z realiami życia.
Year
Issue
Pages
141-165
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Buss, David M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Trans. Marek Orski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dzido, Marta (2016). Kobiety „Solidarności”. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 • Dzido, Marta, Piotr Śliwowski (dir.) (2014). „Solidarność” według kobiet.
 • Graff, Agnieszka (2001). “Patriarchat po Seksmisji”. In: Agnieszka Graff. Świat bez kobiet: Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Kornacki, Krzysztof (2017). “Tworzenie obrazu przeszłości w trylogii robotniczej Andrzeja Wajdy”. Przestrzenie Teorii 27: 77-91.
 • Ost, David (2006). The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Penn, Shana (2003). Podziemie kobiet. Warszawa: Rosner & Wspólnicy.
 • Penn, Shana (2005). Solidarity’s Secret: The Women Who Defeated Communism in Poland. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Wałęsa, Danuta (2011). Marzenia i tajemnice. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Watson, Peggy (1993). “(Anti)feminism after Communism”. In: Ann Oakley, Juliet Mitchel (eds.). Who’s Afraid of Feminism? Seeing Through the Backlash. New York: The New Press, 144-161.
 • Watson, Peggy (1993). “The rise of masculinism in Eastern Europe”. New Left Review 198: 71-82.
 • Weiher-Sitkiewicz, Krystyna (2017). “Wizerunek ‘Solidarności’ w polskim filmie fabularnym po 1989 roku”. Panoptikum 17 (24): 207-222.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
ISSN
2451-1498
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cc360d1-0d52-44f6-9789-3c18e4b962e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.