PL EN


2016 | 66 | 223-236
Article title

Pieśń o Wiklefie Andrzeja Gałki jako próba upolitycznienia filozoficznego realizmu

Authors
Title variants
EN
Andrzej Gałka’s Pieśń o Wiklefie [Song of Wycliffe] as an Attempt to Politicise Philosophical Realism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy stanowi z jednej strony próbę znalezienia związku między tak zwanym skrajnym realizmem filozoficznym Johna Wiklefa a jego przeważnie heterodoksyjnymi, ale czasami również dość konserwatywnymi, poglądami teologicznymi i społecznymi. Z drugiej strony zawiera także próbę umieszczenia polskiego wiersza Andrzeja Gałki Pieśń o Wiklefie w kontekście filozofii Wiklefa, przy zwróceniu uwagi zarówno na jej bardziej abstrakcyjne aspekty, jak również jej praktyczne konsekwencje dotyczące sfery polityki i stosunku do hierarchii kościelnej. W szczególności interesuje autora sposób wykorzystania filozofii Wiklefa dla uzasadnienia postulatu radykalnej reformy Kościoła katolickiego w duchu husyckim i równie radykalnej krytyki instytucji papiestwa w oparciu o analizę legendarnych korzeni tejże instytucji.
EN
Among other things, the present article attempts to find a link between John Wycliffe’s so-called philosophical ultra-realism and his mostly heterodox, but also sometimes rather conservative theological and social opinions. It also attempts to interpret a Polish poem by Andrzej Gałka entitled Pieśń o Wiklefie [The Song of Wycliffe] in the context of Wycliffe’s philosophy, focusing on its more abstract aspects as well as on its practical consequences as regards politics and our attitude to the Church hierarchy. The author is particularly interested in the manner in which Gałka uses Wycliffe’s philosophy as the basis for a demand for a radical reform of the Catholic Church in the spirit of Hussitism and also for an equally radical critique of the papacy, founded on an analysis of its legendary origins.
Year
Volume
66
Pages
223-236
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-943816-8-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ccb1fdd-bf1c-4b7f-b425-7ae1d8d5dc0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.