PL EN


2017 | 24 | 151-174
Article title

Przestrzenny obraz przestępczości w Warszawie

Content
Title variants
EN
A spatial picture of crime in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article was to consider problem of crime in the city, why it is much higher than in the areas less populated, what have influence to it’s growths and falls, what are the effects of crime and actions that can be implemented to prevent it. In this Thesis I describe crime on the example of Warsaw as a place of commiting various types of crime, scale of crime and also places within it with the highest intensity of behaviours incompatible with accepted standards. I describe four quarters with some of the highest numbers of commited crimes on their areas and their characteristics.
Keywords
EN
Contributors
References
 • Cikała Katarzyna, Normy w społeczeństwie nadzoru, w: Normy, dewiacje i kontrola społeczna, Uniwersytet Warszawski, 2014.
 • Czapska Janina (red), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, WUJ, Kraków 2012.
 • Czarnecki Bartosz, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.
 • Czarnecki Bartosz, Przestrzenne aspekty przestępczości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 • Fajst Michał, Włamywacze z Pragi jadą kraść do Śródmieścia, wywiad z Gazety Wyborczej z dn. 12.011.2014.
 • Goldschneider Magdalena, Geografia przestępczości. Uwagi na temat przestrzennych analiz przestępczości przy wykorzystaniu technik cyfrowych, w: Archiwum Kryminologii t. XXXII, Warszawa 2010.
 • Goldschneider Magdalena, Przestępczość w wielkim mieście: empiryczna weryfikacja teorii ekologicznych w kryminologii, Praca doktorska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 • Goldschneider Magdalena, Przestępczość na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii, w: Archiwum Kryminologii t. XXXIV, Wydawnictwo Tekst, Warszawa 2013.
 • Hauziński Aleksander, Bańka Augustyn, Zagrożenie przestępczością w przestrzeni zurbanizowanej i jego obraz w umyśle człowieka, w: Społeczna Psychologia stosowana vol.2, Człowiek w obliczu zagrożeń współczesnej cywilizacji, 2014.
 • Hauziński Aleksander, Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2003.
 • Jóźwiak Justyna, Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości, niepublikowana praca doktorska, Warszawa 2014.
 • Kiersztyn Anna, Czy bieda czyni złodzieja? Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Kossowska Anna, Przestępczość na terenie Warszawy. Analiza ekologiczna, w: Archiwum Kryminologii t.VII, Warszawa 1976.
 • Kossowska Anna, Przestępczość na terenie wielkiego miasta, w: Jasiński Jerzy, Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
 • Kossowska Anna, Środowiskowo – przestrzenne uwarunkowania przestępczości, Archiwum Kryminologii t.19, 1993.
 • Kustra Witold, Smolak Leszek, Bezpieczne miasta: współczesne zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 • Mordwa Stanisław, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Newman Oscar, Creating defensible space, Center for Urban Policy Research Rutgers University, 1996.
 • Panorama dzielnic Warszawy w 2010 roku, Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, rok VIII, Warszawa 2010; Panorama dzielnic Warszawy w 2015 roku, Urząd Statystyczny w Warszawie, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, rok XIII, Warszawa 2016.
 • Park Robert, Burgess Ernest, McKenzie Roderick, The city, University of Chicago Press, 1925.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r.
 • Siemaszko Andrzej, Geografia występku I strachu: Polskie badania przestępczości ’07, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.
 • Siemaszko Andrzej, Kogo biją, komu kradną – przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna naukowa, Warszawa 2001.
 • Suton Adam, Cherney Adrian, White Rob, Crime prevention: principles, perspectives and practices, Cambridge University Press, New York 2014.
 • Szczepański Marek, Śliz Anna, Wielokulturowe miasta, Przegląd Socjologiczny nr.60 str.47-66, 2011.
 • Waszkiewicz Paweł, Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i strat, w: Archiwum Kryminologii t. XXXIV, Wydawnictwo Tekst, Warszawa 2013.
 • Waszkiewicz Paweł, Nowe środki prewencji kryminalnej na obszarach zurbanizowanych: ujęcie kryminalistyczne, monitoring wizyjny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 • Waszkiewicz Paweł, Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa – Newark 2015.
 • Waszkiewicz Paweł, Wielki brat rok 2010: systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Wilson J., Kelling G., Wybite szyby, w: W. Bratton, P. Knobler, Przełom. Jak szef Policji
 • Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, Poznań 2000.
 • Antyranking dzielnic Warszawy, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/antyranking-dzielnic-warszawy-gdzie-chcemy-a-gdzie-nie,3503453,2,artgal,t,id,n,tm.html.
 • Bezpieczna Warszawa, https://bezpieczna.um.warszawa.pl/bezpieczenstwo-publiczne/bezpieczenstwo-w-liczbach.
 • Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy, https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/default.html.
 • Fundacja Hereditas,http://www.fundacja-hereditas.pl/praga/prezentacje/album_zydowski.pdf
 • Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/691783,dlaczego-nikt-nie-chce-mieszkac-na-warszawskiej-pradze.html.
 • Gazeta Wyborcza, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17829215,Wielka_mapa_przestepczosci__Zobacz__jak_wypada_Warszawa.html.
 • Komenda Stołeczna Policji, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html.
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#.
 • Mapy Polski kryminalnej, http://biqdata.wyborcza.pl/mapy-polski-kryminalnej-sprawdz-swoj-powiat.
 • Metro Warszawa, http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,19281653,ktora-dzielnica-jest-najbardziej-niebezpieczna.html.
 • Metro Warszawa, http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,17644218,Dudziarska_40___najgorszy_adres_w_Warszawie__Trzy.html.
 • Nasze miasto, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/antyranking-dzielnic-warszawy-gdzie-chcemy-a-gdzie-nie,3503453,artgal,t,id,tm.html.
 • Ogólne statystyki policji, http://www.statystyka.policja.pl/st/ogolne-statystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach-1999-2015.html.
 • Serwisy mapowe Straży Miejskiej,
 • http://smwarszawa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d681a73febbe43d19e87fac318621d50.
 • Strona internetowa Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/urbanizacja;3991629.html.
 • Straż Miejska m.st. Warszawy, http://mapa.strazmiejska.waw.pl/glowna/alkohol.html.
 • Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-388-dzielnica.html
 • Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-852-kina_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 • Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-855-muzea_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 • Śródmieście – dzielnica m.st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-853-teatry_w_dzielnicy_srodmiescie.html.
 • Twój budżet, http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/w-dzielnicach.
 • Urząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, http://www.mokotow.waw.pl/strona-54-wspolczesnosc.html.
 • Urząd dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, http://www.mokotow.waw.pl/strona-52-zabytki.html.
 • Wszystko o Warszawie, http://warszawa.wikia.com/wiki/Mokot%C3%B3w.
 • Wszystko o Warszawie, http://warszawa.wikia.com/wiki/Praga_P%C3%B3%C5%82noc.
 • Wydział prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilaktyka-spoleczna/programy-i-dzialania-pr.
 • Wydział prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/64865,BABCIU-To-nie-Twoj-wnuczek-DZIADKU-To-nie-policjant.html.
 • Wydział prewencji KSP, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37492,Nie-daj-sie-oszukac-na-policjanta-Ostrzez-inne-osoby.html.
 • Wydział Prewencji KSP, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/64884,Jak-uchronic-samochod-przed-kradzieza-i-wlamaniem.html.
 • Żydzi warszawskiej Pragi, http://blog.koneser.eu/zydzi-warszawskiej-pragi-cz-1/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cf8f3c4-fd6f-4000-877f-d398e6b8a3a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.