PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 98-110
Article title

Bultzatzen — Promocja Sukcesu, Hiszpania

Content
Title variants
EN
Bultzatzen — Promoting Success, Spain
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bultzatzen to program społeczno–edukacyjny dla zróżnicowanych pod względem kulturowym grup młodych ludzi w wieku od 12. do 16. roku życia, realizowany w rejonie Astrabudúa na przedmieściach Erandio w Kraju Basków. Projekt Bultzatzen (w języku Basków oznacza „nacisk”) powstał w latach 2004–2005, jest to innowacyjne podejście do reagowania na ryzyko niepowodzeń szkolnych i wykluczenia społecznego często doświadczanych przez okoliczną młodzież. Ta wielopoziomowa interwencja obejmuje rodzinę, społeczność lokalną, szkołę, Radę Miasta, uniwersytet i inne instytucje. Program okazał się skutecznie podwyższać aspiracje i standardy edukacyjne; sprzyja też większej spójności społeczności lokalnych. Organizacja zgłaszająca: Uniwersytet Deusto, Wydział Pedagogiki Społecznej i Wielokulturowości, Hiszpania.
EN
Bultzatzen is a socio-educational programme for culturally diverse young people aged 12-16 years that takes place in the neighbourhood of Astrabudúa in the suburbs of Erandio in the Basque Country. Bultzatzen (in Basque ‘pushing’) came into being in 2004-05 and proposes an innovative response to the situation regarding the risk of academic failure and social exclusion in which the young people of the neighbourhood fi nd themselves. There is multi-level intervention that involves family, the community, schools, the Town Council, the University and other institutions. The programme has been effective in raising aspirations and educational standards, as well as promoting increased community cohesion.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cfaf1de-3cf8-4d12-88cc-4bd8b63041ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.