PL EN


Journal
2015 | 2 (48) | 78-88
Article title

Symulacyjna analiza wpływu liczby i rozmieszczenia luk niesystematycznych na dokładność prognoz

Content
Title variants
EN
Simulation analysis of influence of number and distribution of unsystematic gaps on the accuracy of forecasts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper there was conducted a statistical analysis of the impact of the distribution of unsystematic gaps on the accouracy of inter- and extrapolative forecasts in the seasonal time series. In the analysis, as variable, there was used the average period of stay of tourists in accommodation establishments in the West Pomeranian Voivodeship in the years 2008-2013. In calculations there were used simulation methods to generate ten thousand sets of gaps for the three variants, differed in the number of gaps. For all the set and variants of gaps, there were estimated time series models with exponential trend and relatively-fixed seasonality. In the next step there were built inter- and extrapolative forecasts and calculated their relative errors (MAPE). In the analysis there were used R program and Statistica 10.
Journal
Year
Issue
Pages
78-88
Physical description
Contributors
References
  • Oesterreich M., 2012, Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych na dokładność prognoz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Ekonometria 4(38), Wrocław.
  • Oesterreich M., 2014, Badanie wpływu częstości występowania luk systematycznych w mikroekonomicznym szeregu czasowym na dokładność prognoz, [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych: analiza modelowa rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Zawadzki J. (red), 1999, Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Zawadzki J., 2012, Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), Przegląd Statystyczny – numer specjalny 1, Warszawa.
  • Zawadzki J. (red.), 2003, Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
  • Zawadzki J., 2006, Zastosowanie nieklasycznej metody prognozowania brakujących danych sezonowych (na przykładzie produkcji masła), Acta Agraria et Silvestria: Series Agraria. vol. 47, Kraków.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2003, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7cfcd81f-6914-4353-954e-07d7bcf91819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.