PL EN


2015 | 51 | 2(204) | 167-174
Article title

Problem obiektywności w medycynie na przykładzie pojęcia choroby

Authors
Content
Title variants
EN
Objectivity Problem in the Medicine Exemplified by the Concept of Disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie obiektywności języka medycyny na przykładzie pojęcia choroby. Autor omawia różnice między chorobą a doświadczeniem choroby, stawia pytania o fi lozofi czny status pojęcia choroby, szczególnie w odniesieniu do modelu biomedycznego i humanistycznego. Następnie przedstawia spór między realizmem a antyrealizmem w kwestii wyjaśnienia natury chorób. Autor zastanawia się nad możliwością pogodzenia dualizmu faktów i wartości w kwestii statusu pojęcia choroby.
EN
This article aims to examine the objectivity of the language of medicine illustrated by the concept of disorder. The author discusses differences between the disease and the experience of illness, raises questions about the status of philosophical concepts of disease, particularly in relation to biomedical and humanistic model. He then presents the dispute between realism and anti-realism in medicine. The author refl ects on the possibility of reconciling the duality of facts and values in the discussion about the status of the concept of disease.
Year
Volume
51
Issue
Pages
167-174
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Boorse C., 1975, On the Distinction Between Disease and Illness, „Philosophy and Public Affairs”, 5(1), s. 49–68.
 • Canguilhem G., 2000, Normalne i patologiczne, tłum. P. Pieniążek, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Cassell E. J., 1991, The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, New York: Oxford University Press.
 • Engelhardt H. T., 1975, The concepts of health and disease, w: Engelhardt H. T., Jr., Spicker S. F. (eds.), Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences: Proceedings of the First TransDisciplinary Symposium on Philosophy and Medicine Held at Galveston, May 9–11, 1974, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, The Netherlands, s. 125–141.
 • Fedoryka K., 1997, Health as a Normative Concept: Towards a New Conceptual Framework, „The Journal of Medicine and Philosophy” 22: 143–160.
 • Fulford K. W. M., 1989, Moral theory and medical practice, Cambridge University Press. Cambridge.
 • Hesslow G., 1993, Do we need a concept of disease?, „Theoretical Medicine” 14: 3.
 • Kapusta A., 2013, Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, Chańska W., Różyńska J., Warszawa: Wolters Kluwer, s. 165–176.
 • Kapusta A., 2014, Filozofi a zdrowia, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu, red. M. Skrzypek, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Marcum J. A., 2008, Humanizing Modern Medicine. An Introductory, New York: Springer.
 • Nordenfelt L., 1987, On the nature of health: An action-theoretic approach, Dordrecht; Boston: D. Reidel Pub. Co.
 • Pellegrino E. D., Thomasma D. C., 1993, The Virtues in Medical Practice. Oxford University Press.
 • Sak J., 2012, Wielowymiarowość postrzegania zdrowia i choroby w kontekście przekonań zdrowotnych i poczucia sensu życia, [Rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet Medyczny] Lublin.
 • Jeremy R., Simon J. R., 2012, Medical ontology, w: Fred Gifford (ed.), Philosophy of Medicine. Elsevier.
 • Stempsey W. E., 2000, Disease and Diagnosis. Value-Dependent Realism, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Svenaeus F., 2000, Das Unheimliche – Towards a Phenomenology of Illness, „Medicine, Health Care and Philosophy”, vol. 3, nr 1, s. 3–16.
 • Svenaeus F., 2001, The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health: Steps Towards a Philosophy of Medical Practice, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Toulmin S., 1975, Concepts of function and mechanism in medicine and medical science, w: Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences, red. H. Tristram Engelhardt, Dordrecht: D. Reidel, s. 51–66.
 • Sadegh-Zadeh K., 2012, Handbook of Analytic Philosophy of Medicine, Dordrecht/Holland: Springer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d013045-b4b7-428d-870b-a38cffffd083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.