PL EN


2016 | 16 | 401-419
Article title

Orthodoxy and Islam

Content
Title variants
Prawosławie i islam
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Within the historical approach on interreligious dialogue, it should not be overlooked that the representatives of Orthodox Churches were actively involved in promoting and supporting interreligious dialogue by participating in the meetings that have focused on relations with people of other religions. In this context, the Orthodox Churches come with a whole tradition that stretches to the early centuries, the relations with Jews and Muslims being an integral part of the history of Orthodox Christianity. The Orthodox Christians, with their bi-millennium tradition, where there are different interpretations of other religions, bring to the modern world an approach that takes into account personal relationship with people of other religions. Analyzing how the representatives of the Orthodoxy and the Islam in Romania are trying to find solutions to the many problems facing the world today, we can say that lately in Romania, the interreligious, intercultural and interethnic dialogue increased both quantitatively and qualitatively. Among the followers of the two religions that live in these territories for centuries, the relations have varied over the time, reaching today to a situation in which the believers live in peace, protected by the laws of the Romanian state which guarantee the freedom of thought and religious expression. Moreover, lately it has been attempted to find solutions to the global crises which are, not infrequently, religious.
PL
Dokonując historycznego spojrzenia na przebieg dialogu międzyreligijnego, nie można przeoczyć udziału w nim przedstawicieli Kościołów prawosławnych, uczestniczących aktywnie w spotkaniach z reprezentantami innych religii. Kościoły prawosławne angażują się w ten proces, niosąc w sobie całą swoją tradycję, sięgającą pierwszych wieków, oraz doświadczenie relacji z Żydami i muzułmanami, będące integralną częścią historii prawosławnego chrześcijaństwa. Chrześcijanie prawosławni z ich dwutysiącletnią tradycją, w której podejmowano zróżnicowane interpretacje innych religii, wnoszą we współczesny kontekst bogactwo osobistych relacji z osobami wywodzącymi się z innych religii. Analizując sposób rozwiązywania aktualnych problemów przez prawosławnych i muzułmanów w Rumunii, można stwierdzić, że zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym następuje wyraźne ożywienie dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego i międzyetnicznego w tym kraju. Relacje pomiędzy wyznawcami tych religii, zamieszkującymi od wieków terytorium Rumunii, zmieniały się w różnych okresach, osiągając obecnie poziom, w którym wierni żyją w pokoju, strzeżonym przez rumuńskie prawo państwowe, gwarantujące wolność myśli i wyznania. Co więcej, ostatnio podjęto próby rozwiązania globalnych kryzysów, które nierzadko mają charakter religijny.
Year
Issue
16
Pages
401-419
Physical description
Contributors
 • University of Craiova, Romania
References
 • Ablachim Onder, Cultul musulman. Material referitor la învăţământul religios şi teologic al cultului musulman, in: Învăţământul religios şi teologic în România, Ediţie îngrijită de lect. Dr. Adrian Lemeni şi Bogdan Dedu, Sibiu: Ed. Techno Media 2006.
 • Alexey II Patriarch, “Response to the Open Letter of 138 Muslim Theolo­gians”, in: A Common Word Between Us and You, 5-Year Anniversary Edition, MABDA, English Monograph Series, No. 20, 2012.
 • Alfeyev Hilarion, Orthodox Witness Today, Geneva: WCC Publications 2006.
 • Clapsis Emmanuel, Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical Engagements, Geneva: WCC Publications – Brookline, Massachusetts: Holy Cross Orthodox Press 2000.
 • Kalaitzidis Pantelis, FitzGerald Thomas, Hovorun Cyril, Pekridou Aikaterini, Asproulis Nikolaos, Liagre Guy, Werner Dietrich (ed.), Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education, Oxford: Regnum Books International 2013.
 • Kinnamon Michael, Cope Brian E. (ed.),The Ecumenical Movement. An Antho­logy of Key Texts and Voices, Geneva: WCC Publications 1997.
 • Secretariatul de Stat pentru Culte, Viaţa religioasă din România, Coordonator Dr. Adrian Lemeni, Volum realizat de Dr. Florin Frunză şi Ştefan Ioniţă, București: Ed. Bizantină 2005.
 • State Secretariat for Religious Affairs, State and Religions in Romania, transl. Della L. Marcus, Bucharest 2015.
 • Visser’t Hooft W.A., The Genesis and Formation of the World Council of Churches, Geneva: World Council of Churches 1982.
 • Yannoulatos Anastasios, Facing the World. Orthodox Christian Essays on Global Concerns, transl. Pavlos Gottfried, Geneva: WCC Publications 2003.
 • Yannoulatos Anastasios, Mission in Christ’s Way. An Orthodox Understanding of Mission, Brookline: Holy Cross Orthodox Press – Geneva: World Council of Churches 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d10f52f-6444-4db4-bf58-70f246660062
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.