PL EN


2014 | 9 | 104-113
Article title

„Cyfrowa szkoła” – szansa, czy zagrożenie dla edukacji?

Content
Title variants
EN
„Digital school” – opportunity or threat to the education?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule poruszona została tematyka realizowanego od roku szkolnego 2012/2013 pilotażu rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Od powodzenia tego przedsięwzięcia zależeć będzie jego realizacja w przyszłości na szerszą skalę. Z tego też względu system edukacji stoi przed ogromną szansą na unowocześnienie i pełne dostosowanie do wymogów społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części autorzy opisują ogólne założenia programu. Druga część natomiast przedstawia szerzej zagadnienie e-podręcznika oraz zagrożenia, jakie mogą wynikać z jego nieodpowiedniego stosowania.
EN
In the following article the authors thoroughly discuss the “Digital school” pilot program, which was first introduced in the school year 2012/2013. Its future implementation at schools on a larger scale is entirely dependent on its success. Therefore, the education system needs to face both the challenge and opportunity to upgrade and fully adjust to the requirements and expectations of the information society. In the first part of the article the general objectives of the program are described by the authors. The second part is devoted to the issue of the e-textbooks and the risks which may result from its improper use.
Year
Volume
9
Pages
104-113
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Gogołek W., Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, ORE, Warszawa 2013.
 • http://mac.gov.pl/ (dostęp 30.11.2013 r.).
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl (dostęp 30.11.2013 r.).
 • Kosiński D., E-podręcznik, czyli uczenia na nowo ciężkie początki, „PCWorld. Nowoczesna szko-ła”, nr 1/2013.
 • Plebańska M., Podręcznik elektroniczny. Przegląd dostępnych możliwości, http://www.ore.edu.pl/
 • Plebańska M., Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania, http://www. ore.edu.pl/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz do-puszczania do użytku szkolnego podręczników.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakre-sie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technolo-gii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” – Stan realizacji. Informacja wg stanu na dzień 14 lutego 2013 r., prezentacja multimedialna MEN, http://www.ore.edu.pl (dostęp: 23.11.2013 r.)
 • Uchwała nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyj-no-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
 • Uzasadnienie do uchwały nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Rzą-dowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tech-nologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d2ebb7d-f973-47ef-a4aa-2265249c8e22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.