PL EN


2011 | 29 | 15-28
Article title

Aktualność nauczania św. Bazylego Wielkiego na temat posługi przełożonego

Content
Title variants
EN
Topicality of Saint Basil’s the Great teaching on the issue of superior’s service
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, odwołując się do źródeł życia monastycznego – Reguł dłuższych i Reguł krótszych św. Bazylego Wielkiego, prezentuje model posługi przełożonego. Jest to zagadnienie istotne z punktu widzenia współczesnych wspólnot, znajdujących się często w sytuacji przesilenia, oczekujących przede wszystkim wsparcia ze strony swych liderów, przełożonych, duchowych ojców i matek. W tekście ukazane zostały najważniejsze aspekty indywidualnego, duchowego rozwoju, jakiego od przełożonych oczekuje wspólnota, a także jakie uprawniają ich do sprawowania powierzonej posługi na płaszczyźnie emocjonalnej, instytucjonalnej, formacyjnej oraz eklezjalnej.
EN
The article by referring to the sources of monastic life – Greater Rule and Lesser Rule by Saint Basil the Great, presents the model of superior’s service. It is a crucial issue from the point of view of modern communities, which being in the moment of crisis, await the support from their leaders, superiors, spiritual fathers and mothers. The text discusses the most important aspects of an individual, spiritual development, which is expected from superiors by the community and which entitles them to serve on the emotional, institutional, structural and ecclesial grounds.
Year
Issue
29
Pages
15-28
Physical description
Contributors
References
 • Bazyli Wielki, Reguły dłuższe, „Źródła Monastyczne” 1995, nr 6, s. 160.
 • Benedykt XVI, Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze pierwszego tysiąclecia, Poznań 2009, s. 25.
 • Benedykt XVI, Przemówienie do osób konsekrowanych podczas światowych Dni Młodzieży, Madryt 2011, www.opoka.org.pl/ŚwiatoweDniMłodzieży (odczyt z dn. 8 października 2011 r.).
 • Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1957.
 • Cencini A., Słowo Boże i formacja, „Zeszyty Formacji Duchowej” 2006, nr 31.
 • Derkse W., Reguła Świętego Benedykta dla początkujących, Tyniec – Kraków 2008.
 • Desprez V., Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, „Źródła Monastyczne” 1999, nr 21.
 • Duchowość chrześcijańska. Początki do XII w., red. B. McGinn, J. Meyendorff, J. Leclerq, Kraków 2010.
 • Fiedrowicz M., Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, Kraków 2011.
 • Fontaine J., Wkład wczesnego monastycyzmu do kultury zachodniej, w: Duchowość starożytnego monastycyzmu. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej Kraków – Tyniec, 16‒19.11.1994 r., red. M. Starowieyski, Tyniec – Kraków 1995.
 • Hirschfeld Y., Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, „Źródła Monastyczne” 2010, nr 53.
 • Lanczkowski J., Życie monastyczne i zakonne. Mały słownik, Warszawa 2003.
 • Moreau B., La comunità secondo la regola di s. Benedetto, oggi. Simposio Internazionale Suore Benedettine a cura di M. Ildegarde Sutto, Parma – Badia di S. Giovanni Evangelista 1988.
 • Naumowicz J., Wstęp, „Źródła Monastyczne” 1994, nr 5. van Parys M., O powrót do źródeł życia zakonnego według świadectwa Kościołów Wschodnich, „Cenobium” 2000, nr 14.
 • Penco G., Spiritualità monastica. Aspetti e momenti, Praglia 1988.
 • de Seilhac L., L’utilisation par saint Césaire d’Arles de la règle de saint Augustin. Étude de terminologie et de doctrine monastiques, Rome 1974.
 • Starowieyski M., Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu. Literatury arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska, syryjska, Warszawa 1999.
 • Szymańska E. B., Koncepcja wspólnoty w „Regule dla dziewic” św. Cezarego z Arles i „Regule” św. Benedykta z Nursji, realizowana w „Konstytucjach” Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (w druku).
 • Wacławik D. S., Szanse człowieka na uświęcenie. Próba odczytania nauki św. Bazylego Wielkiego, Poznań 1995.
 • de Vogüé A., La communauté et l’abbé dans la règle de saint Benoît, Bruges 1961. de Vogüé A., La comunità. Ordinamento e spiritualità, Praglia 1991.
 • Zawadzki R., Psychologiczne i kulturowe aspekty wychowania do podmiotowości i kreatywności, Warszawa 2011.
 • Zarzycka B., Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne (w druku). Zięba M., Zioło M., Lekarstwo życia. Poznań 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d3fdee7-ff4b-4677-8b7b-854d0ef33434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.