Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 156-165

Article title

Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji

Content

Title variants

EN
Application of positive psychology in education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji i stresu wśród młodych ludzi, malejące zadowolenie z życia oraz pozytywna korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a zaangażowaniem w naukę przemawiają za tym, aby nauka dobrostanu odbywała się w szkole. Artykuł składa się z dwóch części. Celem pierwszej części jest przedstawienie kwestii teoretycznych związanych z psychologią pozytywną. W części drugiej zaprezentowano programy szkolne, których założenia wyrosły na gruncie psychologii pozytywnej.

Year

Issue

2

Pages

156-165

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Bauman Z. (2011). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Blum R. (2009). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: KDC.
 • Brendtro L., Brokenleg M., Bockern S. (2005). The Circle of Courage and Positive Psychology. Reclaiming children and youth, nr 14(3).
 • Carr A. (2004). Psychologia pozytywna. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
 • Ciżkowicz B. (2009). Wyuczona bezradność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Moderator.
 • Czapiński J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czapiński J. (2004). Wstęp. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dembo M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.
 • Dweck C. (2013). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A.
 • Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: GWP.
 • Fortuna P. (2013). Pozytywna psychologia porażki. Sopot: GWP.
 • Frankl V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Hurlock E. (1925). An evaluation of certain incentives in school work. Journal of Educational Psychology, nr 16.
 • Kleszcz M., Łączyk M. (2012). Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Korona K. (2013). Skłonność dziecka do prokrastynacji a jego środowisko wychowawcze. W: Z. B. Gaś (red.), Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Kwiatek P., Bajer P. (2013). Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia). Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 17(2).
 • Lipman M., Sharp A. M., Oscanyn F. S. (2008). Filozofia w szkole. Warszawa: CODN.
 • Majerek B. (red.) (2007). Zjawisko niechęci wobec szkoły. Studium empiryczne szkolnej absencji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 • Myers D. G. (2001). The American paradox: Spiritual Hunger in an age of plenty. New haven: Yale Nota Bene & Yale University Press.
 • Niemierko B. (2002). Egzaminy pożądane i niechciane. W: B. Niemierko, J. Brzdąk (red.), Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne a jakość pracy szkoły. Katowice: OKE.
 • Obuchowska I. (2011). Szkoła moich marzeń. Psychologia w Szkole, 3(31).
 • Redlińska I. (2005). Niedojrzali jak dzieci, nerwowi jak dorośli. Rzeczpospolita, 16 listopada.
 • Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K., Linkins M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 34(3).
 • Seligman M. (2010). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina.
 • Seligman M. (2004). Psychologia pozytywna. W: J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Woynarowska B. (2005). Zmiany w postrzeganiu przez uczniów środowiska psychospołecznego szkoły w Polsce w latach 1994-2002. Edukacja, 3 (91).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d4010fa-f0b5-4421-85b1-b49e0563b43d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.