PL EN


2008 | 1(1) | 135-146
Article title

Stereotyp Polaka w tradycyjnym światopoglądzie Ukraińców

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
135-146
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Etnologii Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki
References
 • Babiński G., 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków.
 • Eberhardt P., 1994, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa.
 • Giza A., 1993, Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917), Szczecin.
 • Kolberg O., 1963, Dzieła wszystkie, Wrocław–Poznań, t. 31, Pokucie.
 • Leyens J.-P., 1994, Stereotypes and social cognition, London.
 • Sosnowska D., 1995, Stereotyp Ukrainy i Ukraińca w literaturze polskiej, w: Narody i stereotypy, Kraków.
 • Strumiński B., 1995, Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich, w: Narody i stereotypy, Kraków.
 • Tomaszewski J., 1991, Stereotyp mniejszości narodowych w II Rzеczypospolitej, w: Tazbir J., red., Mity i stereotypy w dziejach Polski, Warszawa.
 • Zubrycka M., 1995, Stereotyp Polaka w literaturze ukraińskiej, w: Narody i stereotypy, Kraków.
 • Белова О.В., 2005, Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции, Москва.
 • Бовуа Д., 1996, Кріпак, шляхтич і ревізор. Польська шляхта між царизмом і українськими масами (1831–1863), Київ.
 • Бовуа Д., 1998, Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах, Київ.
 • Булашев Г., 1992, Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування, Київ.
 • Волицька І.В., 1992, Театральні елементи в традиційні обрядовості українців Карпат кінця ХІХ–поч. ХХ ст, Київ.
 • Гаврилюк С., 2002, Культурний аспект у формуванні і подоланні українсько-польських стереотипів, w: Bonusiak W., red., Stereotypy narodowościowe na pograniczu, Rzeszów.
 • Гнатюк В., 1899, Галицько-руські анекдоти. Ч. 2, w: Етнографічний збірник, T. 6, Львів.
 • Золота Вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки, 1983, передм., упоряд. та підгот. текстів, словник С.Г. Пушика, Ужгород.
 • Конєчна Й., 2001, Польща – Україна. Взаємний образ. Варшава.
 • Костомаров М.И., 1994, Об историческом значении русской народной поэзии, w: Костомаров М.І., Слов’янська міфологія, Київ.
 • Номис М., 2004, Українські приказки, прислів’я і таке інше.
 • Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру, 1990, Упор. М.М. Пазяк, Київ.
 • Сивіцький М., 2000, Записки сірого волиняка, Київ.
 • Спогади поляків про польсько¬ український конфлікт на Волині, 2003, „Ї. Незалежний культу-рологічний часопис”, Львів, № 28. „Волинь 1943. Боротьба за землю”.
 • Трухан М., 1992, Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі, Львів.
 • Етнонаціональна структура українського суспільства, 2004, Київ.
 • Франко І., 1898, Людові вірування на Підгірю, w: Етнографічний збірник, t. 5, Львів.
 • Франко І., 1908, Галицько-руські народні приповідки. Т. 2. Вип. 2 (Кравець¬ Пять), w: Етнографічний збірник, T. 24, Львів.
 • Юрченко О. С., Івченко А.О., 1993, Словник стійких народних порівнянь, Харків.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d40d297-7ec8-476b-8e9c-85ba04ad629c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.