PL EN


2015 | 6 | 3 | 133-138
Article title

Między fotografią klasyczną a cyfrową – wybrane aspekty edukacji

Content
Title variants
EN
Between Classical and Digital Photography – Some Aspects of Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule, odwołując się do dziejów fotografii, ukazano jej rosnący zakres zastosowań dotyczący m.in. wykorzystania w badaniach naukowych, poligrafii oraz w sztuce. Wzrost dostępności nowego medium sprawił, że stało się ono przedmiotem powszechnej edukacji plastycznej. Analiza obowiązujących programów kształcenia pozwoliła przedstawić koncepcję edukowania nauczycieli.
EN
Referring to history of photography, this article presents extending range of photography use, which concerns among others application in scientific research, printing industry and art. Increase in availability of this new medium caused that it has become object of common art education. Analysis of current curricula allows to present concepts for educating teachers.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
133-138
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Kędra M. (2014): Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia, Warszawa.
  • Obszar zajmowany przez zagraniczne techniczne wyższe zakłady naukowe (1898): „Światło” nr 1.
  • Podstawa programowa z komentarzami Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (2014): t. VII file:///C:/Documents%20and%20Settings (16.04.2015).
  • Sheybal S. (1984): Wspomnienia 1891–1970, Kraków.
  • Sztuka w fotografii (1898): „Kronika Fotograficzna” nr 7.
  • Wiedza o kulturze. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (2014): załącznik 4, http://www.bip.men.gov.pl/men (16.04.2015).
  • Zawojski P. (2012): Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d4f1be0-c54b-43cf-aaeb-2edce21ae2b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.