PL EN


Journal
2014 | 1 | 290-305
Article title

Confucianism versus the Reception of Communism in China

Authors
Content
Title variants
PL
Konfucjanizm a recepcja komunizmu w Chinach
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present article studies the communist regime in China, analysed in terms of Confucian tradition existing in this country for centuries. It indicates the similarities between Confucianism and Marxism and the influence of Confucianism on the reception of communism in China. Both Confucianism and Marxism do not focus on ontological issues, but the practical and sociological ones, perceiving them in the context of building a model of a perfect society and effective governance of the country. Both trends describe the origins of the world and society, pointing to the dialectic clash of opposing forces. They are characterised by materialistic view of the world, anti-individualism, antipersonalism, collectivism, and ethical relativism. As stated in the Conclusion, Confucianism has created a strong philosophical background to the implementation of communist ideas and became the ideological basis for this belief.
PL
W niniejszym artykule przedmiotem refleksji był ustrój komunistyczny w Chinach, analizowany pod kątem istniejącej od wieków tradycji konfucjańskiej w tym państwie. Ukazano podobieństwa pomiędzy konfucjanizmem a marksizmem oraz wpływ konfucjanizmu na recepcję komunizmu w Chinach. Zarówno konfucjanizm jak i marksizm nie koncentrują się na zagadnieniach ontologicznych, ale praktycznych i socjologicznych, podejmując je w kontekście budowania modelu idealnego społeczeństwa i efektywnego sprawowania rządów w państwie. Oba nurty mówią o genezie świata i społeczeństwa, wskazując na dialektykę ścierania się przeciwstawnych sił. Charakteryzuje je materialistyczna wizja świata, antyindywidualizm, antypersonalizm, kolektywizm i relatywizm etyczny. We wniosku stwierdzono, że konfucjanizm stworzył silne filozoficzne tło do wdrożenia komunistycznych idei i stał się ideologiczną podstawą tego światopoglądu.
Keywords
Journal
Year
Issue
1
Pages
290-305
Physical description
Dates
published
2014-06-01
Contributors
References
 • R. Stark, Discovering God. The Origins of the Great Religions and the Evolution of Belief, New York 2008.
 • T. Dajczer, Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993.
 • Dialogi konfucjańskie [orig. Lun-jü], trans. and annot. K. Czyżewska-Madajewicz et al., introd. M.J. Künstler, Warszawa 1976.
 • T. Żbikowski, Konfucjusz, [w:] B. Kupis (red.), Od Mojżesza do Mahometa, Warszawa 1979.
 • B. Szymańska (ed.), Filozofia Wschodu, Kraków 2001.
 • R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, trans. J. Karłowski et al., Poznań 1994.
 • A. Zwoliński, Chiny. Historia, teraźniejszość, Kraków 2007.
 • M.J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983.
 • M.J. Künstler, Konfucjanizm a dzisiejsze społeczeństwo chińskie, [in:] E. Śliwka (ed.), Kościół w Chinach. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Pieniężno 1988.
 • P. Kowalczyk, Komunizm a globalizm, „Człowiek w kulturze”, no. 14, 2002.
 • T. Ślipko, Pojęcie człowieka w świetle współczesnej filozoficznej antropologii marksistowskiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL”, no. 2, 1967.
 • A. Zwoliński, Wobec komunizmu, Kraków 1991.
 • Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et spes.
 • P. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995.
 • P. Siwek, Wieczory paryskie, Poznań 1960.
 • G. Gak, Zagadnienie etyki w światopoglądzie marksistowsko-leninowskim, [in:] Collective work, O komunistycznej moralności, trans. M. Kluźniak, Warszawa 1953.
 • N. Bołdyriew, W. Lenin i J. Stalin o kształtowaniu moralności komunistycznej, [in:] Collective work. O komunistycznej moralności, trans. M. Kluźniak, Warszawa 1953.
 • M. Fritzhand, W kręgu etyki marksistowskiej. Szkice i polemiki etyczne, Warszawa 1966.
 • J. Stalin, Dzieła, trans. Inst. Marksa-Engelsa-Lenina przy KC WKP, v. I, Warszawa 1949.
 • A. Jasińska, R. Siemieńska, Wzory osobowe socjalizmu, Warszawa 1975.
 • Tibet and China, www.wolnytybet.info/tybet-chiny
 • K. Janicki, Dlaczego w Chinach przetrwał komunizm? Czyli o walce ChRL z... polską chorobą, www.histmag.org/Dlaczego-w-Chinach-przetrwal-komunizm- Czyli-o-walce-ChRL-z-polska-choroba-3489
 • B. Góralczyk, Chiny a nowy ład gospodarczy w świecie, www.azja-pacyfik.edu. pl/konferencja-2-goralczyk.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d5d6bf6-cf51-4a6e-94db-d63f4812cd05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.