PL EN


2019 | 8 | 77-97
Article title

Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk

Content
Title variants
EN
Popularity of Uniejów against other small towns and spa resorts in Łódź region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia przegląd popularności Uniejowa na tle małych miast województwa łódzkiego oraz uzdrowisk o podobnym kierunku leczniczym. Zjawisko to mierzono liczbą wyszukiwań w wyszukiwarce internetowej Google. Poza wspomnianym wyżej przeglądem poddano analizie sezonowe zmiany odnajdywania Uniejowa w Internecie i zestawiono je z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Miasta. Wyniki wskazują, iż Uniejów jest najbardziej znaną jednostką w gronie małych miast regionu łódzkiego oraz znaczącą, jak na długość funkcjonowania uzdrowiska i jego potencjał, miejscowością uzdrowiskową.
EN
The article examines the popularity of Uniejów and other small towns and spa resorts with a similar profile within the boundaries of the voivodeship of Łódź. The popularity was measured by the number of searches for each of these towns via the Google search engine. In addition, an analysis was made of season-connected changes in looking up Uniejów on the Internet, and the results were compared with promotional actions implemented by the Municipal Office. The findings indicate that Uniejów is the best known settlement in the group of small towns of Łódź region and, considering its potential and length of functioning, a major spa resort.
Year
Volume
8
Pages
77-97
Physical description
Contributors
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
References
 • Askitasi N., Zimmermann K.F., The Internet as a Data Source for Advancement in Social Sciences”, „International Journal of Manpower” 2015, nr 36, s. 2–12.
 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S., Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, red. B. Bartosiewicz, T. Marszał, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 93–118.
 • Boguś M., Proces kształtowania się korporacji ponadnarodowej Google, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 2011, s. 128–145.
 • Boyd D., Why Youth Heart Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life, [w:] Youth, Identity, and Digital Media, red. D. Buckingham, MIT Press, Cambridge 2008, s. 119–42.
 • Choi H., Varian H., Predicting the Present with Google Trends, „Economic Record” 2012, nr 88, s. 2–9.
 • Duda-Gromada K., W blasku czy cieniu metropolii? Rozwój podstołecznej miejscowosci na przykładzie Konstancina–Jeziorny, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, „Warsz-taty z Geografii Turyzmu”, t. 5, red. B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź 2013, s. 145–159.
 • Dzieciuchowicz J., Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej: Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Fundacja Bestplace, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011, s. 11.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P. Internet jako źródło danych epidemiologicznych, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2, red. Z.E. Zieliński, WSH w Kielcach, Kielce 2013, s. 371–380.
 • Gorczyczewska E., Smętkiewicz K., Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 144, s. 395–408.
 • Górna J., Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 147, s. 53–67.
 • Gupta P.B., Lord K.R, Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on Audience Recall Mode on Audience Recall, „Journal of Current Issues & Research in Advertising” 1998, nr 20(1), s. 47–59.
 • Halavais A., Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 20.
 • Hauke K., Funkcjonalność narzędzi Google w searchengine marketingu, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, t. 2, nr 39, s. 113–125.
 • https://sjp.pwn.pl/szukaj/googlowa%C4%87.html [dostęp: 15.01.2019]
 • Janc K., Geografia Internetu, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 109–110.
 • Koreleska E., Stefański G., Źródła informacji oraz usługi uzdrowiskowe w opinii kuracjuszy Ciechocinka i Inowrocaławia, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą” 2013, nr 66, s. 51–61.
 • Kowalski M., Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 143–156.
 • La Farlei C., Edwards S.M., Product Placement: How Brands Appear on Television, „Journal of Advertising” 2006, nr 35(4), s. 65–86.
 • Napierała T., Adamiak M., Lawin M., Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, „Studia Obszarów Wiejskich” 2013, nr 34, s. 247–260.
 • Preis T., Moat H.S., Stanley H.E., Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends, „Scientific reports” 2013, nr 3(1684), s. 1–6.
 • Rosenfeld L., Morville P., Arango J., Information Architecture for the World Wide Web, O’Reilly, Nowy Jork 2015.
 • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz–Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów, Dz.U. 2012, poz. 782.
 • Seifteri A., The utility of «Google Trends» for epidemiological research: Lyme disease as an example, „Geospatial Health” 2010, nr 4(2), s. 135–37.
 • Skórka S., Nowe wyzwania architektury informacji, „Bibliotheca Nostra. Ślaski Kwartalnik Naukowy” 2016, nr 2(44), s. 10–22.
 • Smętkiewicz K., Latour T., Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych w Uniejowie ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH–2, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 79–93.
 • Szromnik A., City placement – nowy element w strategii zintegrowanej komunikacji marketingowej miast, [w:] Marketing terytorialny, nowe obszary i narzędzia, red. A. Szromik, Wyd. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2015, s. 101.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. 2017, poz. 1056.
 • Wiśniewski S., Significance of trans-european transport networks for logistics centre localization as exemplified by the Łódź region, „European Spatail Research and Policy” 2015, t. 22, nr 1, s.23–44.
 • Voseni S., Schmidt T., Forecasting Private Consumption: Survey-Based Indicators vs. Google Trends, „Journal of Forecasting” 2011, nr 30, s. 565–578.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d5def81-47a8-4024-92f8-19d0e5605a6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.