Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 12

Article title

Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część II)

Authors

Content

Title variants

EN
The evolution of the polish military educational system (part II)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper presents the leading Polish educational institutions that have been operating within the area of military education since 1939 abroad and since the end of World War II in Poland. The author analyses the condition-ing of Polish military education determined by the political and military situation, including the identification of causes of, and inspiration for, the establishment of such institutions. The paper also analyses the priority curriculum assumptions as well as the aims achieved as a result of the conducted teaching process. The used bibliography related to the origins and development of the education of the Polish military have ensured an honest and solid presentation of the hallmarks that characterised different periods in the functioning of the selected, most classic, educational models.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Bereźnicki Franciszek, Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Szczecin 2009.
 • 2. Hebda Michał (red.), Wojskowe akademie w Polsce, Pol-Press, Warszawa 2003.
 • 3. Kozerawski Dariusz Stanisław, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947-1967, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005.
 • 4. Krakowski Krzysztof, Współczesna dydaktyka wojskowa, AON, Warszawa 2014.
 • 5. Rutkowski Stanisław, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, MON, Warszawa 1970.
 • 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Woj-skowej oraz zniesienia Wojskowej akademii Politycznej, Dz. U z. 1990 r., nr 37, poz. 208.
 • 7. Szulc Bogdan Mieczysław, Kształcenie, Nauka, Wartości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • 8. Tomaszewski Roman, W Polsce i na obczyźnie 1939 - 1956, Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • 1. http://www.wnhis.amw.gdynia.pl/index.php/o-wydziale.
 • 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkolnictwo_wojskowe_Si%C5%82_Zbrojnych_III_RP.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d5e89b8-e8ee-438a-af1d-c75448887279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.