Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 9 - 30

Article title

Sondaż deliberatywny – inwentarz problemów

Content

Title variants

EN
Deliberative polling – a list of problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule prezentujemy sondaż deliberatywny® – metodę badania opinii, stworzoną i opatentowaną przez Jamesa S. Fishkina. W pierwszej części opisujemy poszczególne etapy prowadzenia tego typu badań oraz prezentujemy sondaż, zrealizowany w Poznaniu w 2009 r. (jedyny przeprowadzony w Polsce), który dotyczył poglądów mieszkańców miasta na temat zarządzania stadionem po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W drugiej części artykułu przedstawiamy wielowątkową metodologiczną analizę tej metody badawczej, wskazując na problemy związane z realizacją takiego badania, a także podkreślając zalety tego przedsięwzięcia, do których zaliczamy przede wszystkim aktywizowanie obywateli i włączanie ich w proces podejmowania decyzji.
EN
In this paper we presented deliberative polling® – the opinion research method created and patented by James S. Fishkin. In the first part of the article we focused on phases of conducting this type of research and presented the only one so far in Poland deliberative polling® which was organized in Poznań in 2009. The researchers were interested in the opinions of residents on the management of the stadium after EURO 2012. In the second part we analysed the research method from a variety of points of view, we highlighted some of the problems connected with organizing of this type of research, but we underline advantages of this research. The most important advantages included on: stimulating of citizens to act and contribute into the process of making decisions.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

9 - 30

Physical description

Dates

published
2012

References

 • Babbie E. [2003], Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman Z. [2000], Globalizacja, Warszawa: PIW.
 • Boguszewski R. [2009], Prywatyzacja – oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy, Komunikat CBOS BS 133/2009.
 • Bohman J. [1998], The coming of age of deliberative democracy, “British Journal of Political Science”, nr 5(1).
 • Buksiński T. [2001], Dylematy demokracji deliberatywnej Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa, [w:] R. Marszałek, E. Nowak-Juchacz (red.), Rozum jest wolny, wolność – rozumna, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Bukowski A. [2011], Sondaż deliberatywny, [w:] S. Rudnicki (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.
 • Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. [2010], Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii, [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Downs A. [1965], Nonmarket Decision Making. A Theory of Bureaucracy, “American Economic Revue”, nr 2.
 • Dukaczewska-Nałęcz A. [1999], Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza, [w:] H. Domański, K. Lutyńska, W.A. Rostocki (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Elster J. [1989], Deliberation and constitution making, [w:] J. Elster, Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Feliksiak M. [2009], Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, Komunikat CBOS BS 20/2009.
 • Feliksiak M. [2011], Ocena działalności parlamentu, prezydenta i wybranych instytucji publicznych, Komunikat CBOS BS 8/2011.
 • Fishkin J. S. [1991], Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform, New Heven: Yale University Press.
 • Glock Ch. Y. [1965], Metoda panelowa, [w:] S. Nowak (red.), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa: PWN.
 • Gostkowski Z. [1966], O założeniach i potrzebie badań nad technikami i procedurami badawczymi, [w:] Z. Gostkowski (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 1, Wrocław: Ossolineum.
 • Grzeszkiewicz-Radulska K. [2009], Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, „Analizy i próby technik badawczych w socjologii”, t. XII, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Held D. [2010], Modele demokracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hipsz N. [2011], Opinie o prawnej dopuszczalności i regulacji aborcji, Komunikat CBOS BS 102/2011.
 • Juchacz P.W. [2006], Demokracja – Deliberacja – Partycypacja. Szkice z teorii demokracji ateńskiej i współczesnej, „Pisma Filozoficzne”, t. XCIX, Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM.
 • Koseła K., Sułek A. [2005], Badania wzdłuż czasu, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kubiak A. [2007], Destrukcja procesu akulturacji badań sondażowych w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. LVI/1.
 • Nawrocki J. [1996], Tolerancja z ograniczeniami. Raport z badań jakościowych, [w:] E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny – obcy – wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Warszawa: Oficyna Naukowa,
 • Nie chcemy, by Lech zarządzał stadionem miejskim!, www.mm.poznan.pl [dostęp 23.11.2009].
 • Nowak S. (red.) [1965], Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa: PWN.
 • Przybylska A., Siu A. [2010], Co Poznaniacy zrobią ze stadionem? Wyniki sondażu deliberatywnego® w Poznaniu, http://www.ps2012.pl/index.php/Konsultacje/Sondaz-deliberatywny-w-Poznaniu [data dostępu 25.05.2012]
 • Przybyłowska I.[1996], Proces akulturacji sondaży opinii publicznej w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. XLV.
 • Reykowski J. [2007], Program badań pt. „Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje deliberatywnego podejmowania decyzji w grupach politycznych”. Załącznik [w:] J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Rozmowa z prof. Jamesem Fishkinem, socjologiem z Uniwersytetu Stanforda [2009], rozmawiała L. Włodek-Biernat, „Gazeta Wyborcza”, 23.11.
 • Schwarz R.M. [2002], The Skilled Facilitator: Practical Wisdom for Developing Effective Gropus, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Shapiro I. [2006], Stan teorii demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sondaż deliberatywny w Poznaniu. Zagospodarowanie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej po EURO 2012 [2009], http://www.ps2012.pl/index.php/Konsultacje/Sondaz-deliberatywny-w-Poznaniu [data dostępu 25.05.2012].
 • Sroka J. [2009], Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sułek A. [2001], Funkcje badavń opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] idem, Sondaż Polski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Szlachta B., Krzyżówek A. [2006], Polityka deliberatywna: realistyczna utopia czy zbędny eksperyment?, [w:] A. Mania, P. Laider (red.), Amerykańska demokracja w XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szymborski K. [2005], Jarmark idei. Kiedy tłum ujawnia mądrość?, „Niezbędnik Inteligenta”, dodatek do „Polityki”, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/12868,1,kiedy-tlum-ujawnia-madrosc.read [data dostępu 25.05.2012].
 • Walzer M. [2006], Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawa: Muza SA.
 • Wasilewski J. [2007], Czy demokracja deliberatywna naprawi współczesną demokrację?, [w:] J. Reykowski (red.), Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Wesołowska E. [2010], Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Wnuk-Lipiński E. [2004], Świat mędzyepoki, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7d6373e7-bc6c-4226-afd5-ff08d442668d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.