PL EN


2014 | XVI (XXV) | 115-126
Article title

Scenography studies – on the margin of art history and theater studies

Content
Title variants
PL
Badanie scenografii – margines historii sztuki i teatrologii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Scenography as a domain of artistic activity has always been a liminal art, placed between the visual arts and theater, with the latter being treated as a chiefly literary domain. The history of scenography to date has recorded two moments when it rose to prominence, becoming the “queen” of the spectacle: the Renaissance and modern times. The article will briefly discuss its history, to show the main reasons for the exclusion of scenography from the domain of academic research. The author will survey some recent publications on set design written by practitioners and academics.
PL
Scenografia jako sfera działań artystycznych była i jest sztuką pogranicza. Sytuowano ją zawsze pomiędzy sztukami plastycznymi, a teatrem, traktowanym jako obszar głównie zajmowany przez literaturę. W dotychczasowej historii scenografii widoczne są dwa momenty, kiedy za-władnęła ona widowiskiem, stając się „królową” przedstawienia: renesans i czasy współczes-ne. Artykuł poprzez skrótowe omówienie jej dziejów chce wykazać głównie przyczyny margi-nalizacji czy wręcz wyrzucenia scenografii ze sfery badań naukowych. Autorka odwołuje się do publikacji autorstwa zarówno praktyków, jak i naukowców, jakie ukazały się w ostatnim czasie na temat scenografii.
Year
Volume
Pages
115-126
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Balme Christopher (2002) Einführung in die Theaterwissenschaft, quoted from the Polish edition: Wprowadzenie do nauki o teatrze, transl. and edited by Wojciech Dudzik and Małgorzata Leyko, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Boucris Luc, et al. (2012) Pratiques et enseignements. “Études Théâtral”, vol. II.
 • Essin Christin (2012) Stage Designers in Early Twentieth-Century America. Artists, Activists, Cultural Critics, New York: Plagrave McMillan.
 • Howard Pamela (2007) What is Scenography?, London: Routledge.
 • Lesage Daniel, Véronique Lemaire (2012) Qu’est-ce que la scénographie? Processus et paroles de scénographes. “Études Théâtral”, vol I, issue 53.
 • Łarionow Dominika (2012) Let’s make stage design, or performative aspects of art, “Art. Inquiry. Recherches sur les arts”, vol. XIV (XXIII), pp. 221-235.
 • Palmer Scott (2013) Light, New York: Palgrave Macmillan.
 • Starski Allan (2013) Scenografia, Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.
 • Strzelecki Zenobiusz (1963) Polska plastyka teatralna, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Strzelecki Zenobiusz (1970) Kierunki scenografii współczesnej, Warszawa: PWN.
 • Strzelecki Zenobiusz (1984) Współczesna scenografia polska, Warszawa: Arkady.
 • Theater and Performance Design. A Reader in Scenography (2010), J. Collins, A. Nisbet (eds.), London: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d6b6054-986b-468f-b282-f66ed7e5c931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.