PL EN


2016 | 16 | 2 | 48-54
Article title

Isokinetic strength of the wrist in male aikido athletes

Content
Title variants
PL
Izokinetyczna siła nadgarstka u zawodników aikido
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. Physiological research in general on aikido is scarce. Although many aikido techniques use extreme wrist flexion and extension that may lead to injury, no information is available on isokinetic strength of the upper extremities in aikido. Investigations on grip strength in martial arts and combat sports were mainly done in judo. Aim. The purpose of the current study was to assess isokinetic strength of the wrist in recreational aikido athletes. Material and Methods. Male aikido practitioners (n=13, 33.23±7.94 years, 180.62±8.03 cm, 80.31±13.10 kg) were recruited from a summer camp organized at Masaryk University. Subjects were tested on a Cybex Humac Norm at 120o, 180o and 240o/sec on both left and right wrists. A 3-way (Side x Movement x Angular Velocity) Anova with repeated measures on the second and third factors was used to assess the differences between right and left wrist extension and flexion by angular velocity. The level of significance for all analyses was set to an effect size of 0.20. Results. There was a Movement x Angular velocity interaction (partial eta2 = 0.859, 95% CI: 0.451– 0.954). Simple effects analysis showed that wrist extension at 240o/sec (13.27 ± 3.18 Nm) was lower than wrist flexion (23.55 ± 6.66 Nm) at the same angular velocity (d = 2.050, 95% CI: 0.123 – 3.978) but the effect was not clear. Flexion at 120o/sec (31.64 ± 8.06 Nm) was higher than at 180o/s (28.50 ± 7.10 Nm) but the effect was also not clear: d = 0.430 (95% CI: -2.375 – 3.235). Conclusions. Based on the current results, strength exercises for wrist extension in aikido athletes may be indicated, although a larger sample size will be needed to arrive at a definitive conclusion. More research is required with aikidokas varying in age and experience. Female practitioners should be investigated as well. Future research should also include the positions at peak torque. Aikidokas have weaker handgrip strength than other combat sports/martial arts athletes. Based on the current results, strength exercises for wrist extension in aikido athletes may be indicated, especially when using weapons, where extension is more important in hand techniques.
PL
Tło. Nie istnieje zbyt wiele badań fizjologicznych dotyczących aikido. Chociaż w technikach stosowanych w tej sztuce walki należy zachować szczególną ostrożność przy zginaniu i prostowaniu nadgarstka, który często ulega uszkodzeniu, nie ma wielu dostępnych informacji na temat izokinetycznej siły kończyn górnych w aikido. Badania, w których obserwowano siłę chwytu w sztukach walki i sportów walki dotyczyły głównie judo. Cel. Celem obecnych badań była ocena izokinetycznej wytrzymałości nadgarstka osób trenujących aikido rekreacyjnie. Materiał i metody. Mężczyźni ćwiczący aikido (n = 13, 33,23 ± 7,94 lat, 180.62 ± 8,03 cm, 80.31 ± 13.10 kg) byli uczestnikami letniego obozu zorganizowanego na Uniwersytecie Masaryka. Uczestnicy badania byli testowani wg Cybex Humac Norma 120o, 180o and 240o/s, na lewym i prawym nadgarstku. 3-kierunkowy test ANOVA (strona x ruch x prędkość kątowa) z powtarzanymi pomiarami przy drugim i trzecim czynniku w celu oceny różnic między wyprostem i zgięciem prawego oraz lewego nadgarstka przy danej prędkości kątowej. Poziom istotności dla wszystkich analiz został ustawiony na wielkość efektu 0,20. Wyniki. Zaistniała interakcja Ruch x Prędkość kątowa (eta2 = 0.859, 95% CI: 0.451– 0.954). Prosta analiza rezultatów wykazała, że wartość wyprostu nadgarstków w ciągu 240o/sec (13.27 ± 3.18 Nm) była niższa niż wartość zgięcia nadgarstków (23,55 ± 6,66 Nm), przy tej samej prędkości kątowej (d = 2,050, 95% CI: 0,123 – 3,978), chociaż rezultat nie był jasny. Wartość zgięcia dla 120o/sec (31,64 ± 8,06 Nm) była wyższa niż dla 180o/s (28.50 ± 7.10 Nm), ale rezultat również nie był jasny: d = 0,430 (95% CI: -2,375 – 3,235). Wnioski. Na podstawie obecnych wyników, można stworzyć ćwiczenia wytrzymałościowe na wyprost nadgarstka dla sportowców trenujących aikido, choć będzie potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia ostatecznej konkluzji. Badania te powinny obejmować osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Przyszłe analizy powinny brać pod uwagę szczytowy momentu obrotu. Adepci aikido mają słabszą siłę uchwytu niż zawodnicy w innych sportach lub sztukach walki. Na podstawie obecnych wyników, ćwiczenia wytrzymałościowe na wyprost nadgarstka u sportowców aikido mogą być wskazane zwłaszcza, gdy używana jest broń, i szczególnie w walce wręcz, gdy wyprost nadgarstka jest bardzo ważny.
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
48-54
Physical description
Contributors
author
  • Masaryk University (Brno, Czech Republic)
author
  • Masaryk University (Brno, Czech Republic)
author
  • Masaryk University (Brno, Czech Republic)
author
  • Masaryk University (Brno, Czech Republic)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d6c9059-c866-4644-9f86-6e131d265bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.