PL EN


2012 | 3(25) | 45-64
Article title

Trudności dzieci w wieku wczesnoszkolnym w integracji społecznej oraz sposoby ich przezwyciężania

Title variants
EN
Difficulties in social integration of children at earl school age and the ways of overcoming them
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst poświęcony jest trudnościom dzieci w integracji społecznej. Dorośli, którzy odgrywają znaczące role w wychowaniu dzieci, muszą być w pełni świadomi, jak ważne są czynniki zewnętrzne, które mogą pomóc uczniom poradzić sobie z trudnościami w integracji. Rozpoczęcie edukacji jest ważnym etapem w życiu każdego dziecka, a sposób, w jaki to osiągnie, będzie w znaczący sposób decydować o jego przyszłości. W niniejszym tekście odnaleźć można również kilka wskazówek, jak zorganizować dziecku pomoc w taki sposób, by nie czuło się ono inne bądź odrzucane przez rówieśników.
EN
This paper discusses the difficulties with social integration of children. Adults, who play major roles in child's upbringing, have to be fully aware of the importance of external factors that can help pupils cope with hardships of integration. The beginning of education is a milestone in life of each child and how he or she undergoes it, will be significantly decisive on his or her future. In this work one can also find some hints on how to help a child in such a way so that it would not feel like a stranger or be rejected by peers.
Contributors
 • absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, stażysta na stanowisku Asystent Nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Kolbuszowej Górnej, patrycja.kon@op.pl
References
 • Awgulowa J., Świętek W., Inscenizacje w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1985.
 • Bińczycka J., Janusz Korczak o zabawie – wybór tekstów, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 205-209.
 • Brzezińska A., Socjometria, [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. J. Brzeziński, PWN, Warszawa 2004, s.192-193.
 • Carducci B., Nieśmiałość. Nowe odważne podejście, tłum. M. Sekerdej, Wyd. ZNAK, Kraków 2008.
 • Czajkowska Z., Czajkowski S., Krawczyk M., Wycieczka uczy i wychowuje, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.
 • Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Grodzka-Mazur E., Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikacyjnych w czasie zabaw tematycznych, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 239-253.
 • Grzeszkiewicz B., Obraz dziecka nieśmiałego, [w:] Dziecko w kontekstach edukacyjnych, red. B. Grzeszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 241-250.
 • Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009.
 • Mineyko B., Improwizacje w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1982.
 • Noga M., Zabawa jako źródło twórczych działań dziecka, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 265-273.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
 • Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 • Olczak A., Zabawy w role jako sposób uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 89-101.
 • Oelszlaeger B., Zabawa i praca. Kilka uwag o uczeniu się dzieci w klasie freinetowskie, [w:] Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009, s. 221-228.
 • Pfiffner L.J., Wszystko o ADHD, tłum. J. Bieroń, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Reber A., Słownik psychologii, tłum. red. I. Krusz, K. Skarżyńska, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2000.
 • Rogge J.U., Strach dodaje dzieciom sił, tłum., M. Kowalik, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.
 • Schopf S., Co się dzieje każdego dnia? Zabawy i inscenizacje dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, tłum. M. Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.
 • Sillamy N., Słownik psychologii, tłum. K. Jarosz, wyd. „Książnica”, brak miejsca wydania, 1994.
 • Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka: charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Terempała, PWN, Warszawa 2007, s. 131-149.
 • Szpecht-Tomann M.J., Gdy dziecko się boi, tłum. J. Cieśla, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009.
 • Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, red. A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchew, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003.
 • Wołoszynowa L., Materiały do nauczania psychologii. Seria III. Metody badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1965 t. 1.
 • Zimbardo P., Nieśmiałość: co to jest? Jak sobie z nią radzić? tłum. A. Sikorzyńska, PWN, Warszawa 2000.
 • Zimbardo P., Johnson R., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, tłum. red. M. Materska, PWN, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d70055b-b25e-44c4-9b61-ccd3bb913d64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.