PL EN


2012 | 10 | 115-129
Article title

Codziennie koniec świata

Content
Title variants
EN
Every day the end of the world
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author reflects on the scope of the meaning of idioms “the end of the world” very of-ten used in contemporary culture. Analyses the meaning of the concept in the thought of modern philosophers and writers and ponders why the writes writing about the “the end of the world” describe always his sequel. Probably it is related with the remedy of thinking, which builds a story meandering in the time. The novel about “the end of the world” would have to remain silent.
Keywords
Year
Issue
10
Pages
115-129
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2013-04-02
Contributors
References
 • J. Abramowska, Wiersze z aniołami. W: Czytanie Herberta, red. P. Czapliński, P. Śli-wiński, E. Wiegandt. Poznań 1995
 • I. Badeni, J. Syrek, Uwierzcie w koniec świata. Współczesne proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa. Kraków 2010
 • B. Banasiak, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa 1995
 • A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności. Kraków 2008
 • E. Bieńkowska, Błogosławiony stan kryzysu. „Znak” 1996, nr 1
 • M. Chadbourn, Koniec świata. Wrocław 2006
 • B. Danek-Wojnowska, Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastroficznych. Wrocław 1976
 • J. Derrida, Pismo filozofii. Wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak. Kraków 1992
 • K. i J. van den Driessche, Globalna katastrofa. Warszawa 2006
 • T.S. Eliot, Wydrążeni ludzie, Wybór poezji, przeł. C. Miłosz, wybór tekstów K. Bocz-kowski, W. Rulewicz, wstęp W. Rulewicz, komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz. Wrocław 1990
 • A. Fiut, W obliczu końca świata. W: Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski. Kraków 1985
 • L. Gawora, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939. Lublin 1999
 • P. Geryl, Proroctwo Oriona na rok 2012. Warszawa 2001
 • P. Geryl, Światowy kataklizm w 2012 roku. Warszawa 2005
 • M. Heidegger, „List o humanizmie”, tłum. J. Tischner. W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył K. Michalski. Warszawa 1977
 • http://wiadomosci.onet.pl/swiat/apokalipsa-w-2012-roku-ostrzezenie-z-francji,1,4490450,wiadomosc.html
 • M. Janion, Trzy dramaty o rewolucji. (Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz). W: Zwier-ciadła północy. Związki i paralele literatury polskiej i skandynawskiej, t. 2, red. K. Gór-ski i in. Warszawa 1992
 • J. Jedlicki, Trzy wieki desperacji. Rodowód idei kryzysu cywilizacji europejskiej„Znak” 1996, nr 1
 • Jestem nihilistą, bo wciąż wierzę w prawdę. Z Ray’em Brassierem rozmawia Marcin Rychter, przeł. M. Rychter. W: www.kronos.org.pl/index.php?23150,897
 • Jeśli nie życie, to co? Z Agatą Bielik-Robson rozmawia Maciej Stroiński. W: http://artpapier.com/?pid=2&cid=15&aid=1827
 • T. Konwicki, Pamflet na siebie. Warszawa 1995
 • J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. A. Turczyn. Kraków 2010
 • J. Kryszak, Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”. Bydgoszcz 1985
 • T. Kushner, Anioły w Ameryce. Gejowska fantazja na motywach narodowych, 1991 (rok wystawienia)
 • E. Kuźma, Między konstrukcją a dekonstrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. Szczecin 1994
 • E. Lévinas, Humanisme de l’aurte homme. Paris 1972
 • P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito. „ResPublica” 1991, nr 9-10
 • P. Lisicki, W okowach czasu. „Znak” 1996, nr 1
 • Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy, wybór i oprac. P. Dunin-Wąsowicz, J. Klejnocki, K. Varga. Warszawa 1997
 • A. Marchewka, Radio niebieskie, niebieskie oczy Heleny. „Lampa” 2007, nr 12
 • K. Michalski, Krótka historia apokalipsy i jej zeświecczenia. W: Koniec Tysiąclecia. O czasie
 • i drogach nowożytności. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski. Kraków 1999
 • C. Miłosz, Wiersze, t. 2. Kraków-Wrocław 1985
 • C. Miłosz, Ziemia Ulro. Kraków 2000
 • Nadzieja na nowy początek. Z Ireneuszem Kanią i Władysławem Stróżewskim rozmawia Krzysztof Dorosz. „Znak” 2000, nr 12
 • M. Pankowski, Ostatni zlot aniołów. Warszawa 2007
 • K. Pysiak, Od sytuacji społecznej do sytuacji egzystencjalnej. „Kultura” 1979, nr 8
 • F. Sieg SJ, Cechy pism apokaliptycznych okresu międzytestamentowego i kwestia ich ge-nezy w odmiennej ocenie. W: Wizje końca świata w literaturze. Materiały z konferencji „Obrazy końca świata w literaturze” zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury In-stytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie, red. M. Lalak. Szczecin 1992
 • B. Skarga, Tożsamość i humanizm. „Znak” 1996, nr 1
 • W. Strieber, „2012: Wojna o dusze”, czyli kiedy będzie koniec świata. Katowice 2012
 • M. Sükösd, Wariacje na temat powieści, przeł. A. Sieroszewski. Warszawa 1975
 • J. Szacki, Więcej i mniej niż trzy wieki, „Znak” 1996, nr 1
 • M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław 1976
 • A. Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy. Warszawa 1998
 • www. guardian.co.uk/books/2010/jun/26/slavoj-zizek-living-end-times
 • www.krytykapolityczna.pl/Seria-Literacka/Ostatni-zlot-aniolow/menu-id-103.html
 • www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/spoleczenstwo/slavoj-%C5%BEi% C5%BEek-ludzie-mi-mowia--ze-jestem-utopista--,69781,1
 • C. F. von Weizsäcker, Refleksje końcowe. W: O kryzysie. (Rozmowy w Castel Gandolfo), red. K. Michalski, t. 2. Wiedeń-Warszawa 1990
 • B. Widła, Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej. Warszawa 1996
 • A. Wójcikiewicz, Przebudzenie Cheopsa, czyli jak uratować ludzi i Ziemię. Katowice 2005
 • B. Żynis, Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickie-go. Słupsk 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d709c9c-62b9-4e9b-a62f-f88e6836dd9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.