PL EN


2019 | 1/43 | 61-86
Article title

Antropologiczna perspektywa Chiary Lubich na trzecie tysiąclecie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Chiara Lubich’s Anthropological Perspective for the Third Millennium
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doświadczamy dzisiaj poważnego kryzysu antropologicznego, co powoduje konieczność stworzenia nowej, perspektywicznej wizji, aby móc na niego skutecznie odpowiedzieć i aby z wielkiego wyzwania stał się okazją do wzrostu dla nowych pokoleń. Aby sprostać temu zadaniu, trzeba z jednej strony słuchać autorytatywnych głosów, które wyjaśniają nasze czasy, a z drugiej strony odnieść się do niektórych istotnych etapów historii ludzkości, które poprzedziły aktualny stan. W tym przedsięwzięciu najistotniejsza jest refleksja nad tym, jak wszystko to zostało przyjęte i zinterpretowane w Kościele i jakie konsekwencje miało dla jego samoświadomości. Właśnie w ten kontekst wpisuje się propozycja antropologiczno-wychowawcza, która wypływa z charyzmatu Chiary Lubich i z doświadczenia Ruchu Focolari.
EN
Today we are witnessing the wide-ranging effects of a true anthropological emergency which, at all levels, calls for a new vision of the future in order to be addressed effectively and to change from being a huge challenge to becoming a new opportunity regarding the fate of future generations. To respond adequately to this task, it is necessary on the one hand to listen to authoritative voices that can interpret our times and, on the other, to refer to some essential phases of human history that came before the present phase. In an undertaking of this kind, it is of fundamental importance to reflect on how all this research has been received and understood within the ecclesial context and what consequences it has brought to the actual self-awareness of the Church. It is in this context that the anthropological and educative approach arising from the charism of Chiara Lubich and the experience of the Focolare Movement comes into play.
Year
Volume
Pages
61-86
Physical description
Contributors
References
 • Bauman, Zygmunt. Individualmente insieme. Reggio Emilia: Diabasis, 2008.
 • Benedetto XVI. Caritas in Veritate. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2006.
 • Carella, Nino. Silvia prima di Chiara. La ricerca di una strada nuova. Roma: Città Nuova, 2014.
 • Centro Chiara Lubich – Istituto Universitario Sophia. Dottorati honoris causa conferiti a Chiara Lubich. Roma: Città Nuova, 2016.
 • Chatel, Francesco. „Alla scuola di chi?ˮ. Nuova Umanità 180 (2008): 613–621.
 • Coda, Piero. „I movimenti ecclesiali, dono dello Spiritoˮ. W: Pontificium Consilium pro Laicis, I movimenti nella Chiesa, 77–103. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999.
 • Coda, Piero. La Chiesa è il Vangelo. Alle sorgenti della teologia di papa Francesco. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.
 • Congregazione per la dottrina della fede. Iuvenescit Ecclesia. Città del Vaticano, 16 maggio 2016.
 • Falmi, Donato. „Presentazione della collana Studi e Documentiˮ. W: Qui c’è il dito di Dio. Carlo de Ferrari e Chiara Lubich: il discernimento di un carisma, red. Lucia Abignente, 5–8. Roma: Centro Chiara Lubich – Città Nuova, 2017.
 • Fariñas Dulce, Maria José. „Neoindividualismo y desigualdadˮ. El País, 5.01.2005. https://elpais.com/diario/2005/01/05/opinion/1104879608_850215.html [20.09.2018].
 • Franciszek. Evangelii gaudium. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.
 • Franciszek. Laudato si’. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
 • Franciszek. Lumen Fidei. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2013.
 • Franciszek. Veritatis gaudium. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2018.
 • Giovanni Paolo II. „V Simposio dei Vescovi d’Europa”. L’Osservatore Romano, 7.09.1982.
 • Giovanni Paolo II. Redemptor hominis. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1979.
 • Hünermann, Peter. Uomini secondo Cristo oggi. L’antropologia di papa Francesco. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2017.
 • Jan Paweł II. Novo Millennio Ineunte. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2000.
 • Lubich, Chiara. „Il carisma dell’unità e la pedagogia. Estratto della lezione svolta, il 10 novembre 2000, presso la Catholic University of America di Washington, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in pedagogiaˮ. W: Chiara Lubich, La Dottrina spirituale, 227–230. Milano: Mondadori, 2001.
 • Lubich, Chiara. „Paradiso ’49ˮ. Nuova Umanità 177 (2008): 285–296.
 • Lubich, Chiara. „Spiritualità dell’unità e vita trinitaria. Lezione per la laurea honoris causa in teologiaˮ. Nuova Umanità 151 (2004): 11–20.
 • Lubich, Chiara. Charyzmat jedności, red. Michele Vandeleene. Kraków: Fundacja Mariapoli i Wydawnictwo M, 2007.
 • Lubich, Chiara. Duchowość jedności nową drogą. Kraków: Fundacja Mariapoli, 2004.
 • Lubich, Chiara. Educazione come vita, red. A. Vincenzo Zani. Brescia: La Scuola, 2010.
 • Lubich, Chiara. Inaugurazione del 1º corso dell’Istituto Superiore di Cultura. Montet, 15/8/2001. Rocca di Papa: Archivio Movimento dei Focolari.
 • Lubich, Chiara. Messaggio al Convegno di SportMeet, Vienna (Austria), settembre 2004. Rocca di Papa: Archivio Movimento dei Focolari.
 • Lubich, Chiara. Una cultura nuova per una nuova società. Discorsi in occasione del conferimento di lauree h. c., congressi e convegni 1996–2001. Roma: Città Nuova, 2002.
 • Lubich, Chiara. Una famiglia per rinnovare la società. Roma: Città Nuova, 1993.
 • Marion, Jean-Luc. Prolegómenos a la caridad. Madrid: Caparros editores, 1993.
 • Nussbaum, Martha C. Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa: Kultura liberalna, 2016.
 • Paweł VI. „Populorum progressio”. Wiadomości Diecezjalne (Katowice) 36 (1968): 205–225.
 • Quartana, Pino. „Introduzione. Avere il Maestro tra di noiˮ. W: Chiara Lubich, Una famiglia per rinnovare la società, 105–108. Roma: Città Nuova, 1993.
 • Rifkin, Jeremy. La civiltà dell’empatia. Milano: Mondadori, 2010.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 1967.
 • Steiner, George. Nauki mistrzów. Poznań: Zysk i spółka, 2007.
 • Urs von Balthasar, Hans. Teologica. Vol. III. Milano: Jaca Book, 1992.
 • Zanghí, Giuseppe Maria. „Il pensare come amore. Verso un nuovo paradigma culturaleˮ. Nuova Umanità 145 (2003): 1–19.
 • Zanghí, Giuseppe Maria. „Quale uomo per il terzo millennio?ˮ. Nuova Umanità 134 (2001): 247–277.
 • Zanghí, Giuseppe Maria. Gesù abbandonato maestro di pensiero. Roma: Città Nuova, 2008.
 • Zanghí, Giuseppe Maria. Leggendo un carisma. Chiara Lubich e la cultura. Roma: Città Nuova, 2015.
 • Zanghí, Giuseppe Maria. Notte della cultura europea. Roma: Città Nuova, 2007.
 • Zubiri, Xavier. El problema teologal del hombre: cristianismo. Madrid: Alianza Editorial – Fundación Xavier Zubiri, 1997.
 • Zubiri, Xavier. Tres dimensiones del ser humano: individual, social, histórica, a cura di Jordi Corominas. Madrid: Alianza Editorial – Fundación Xavier Zubiri, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d8f36ac-c808-4f7e-8a4f-6ea0a145d008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.