PL EN


2017 | 3(352) | 92-102
Article title

Opportunities and attitudes of farmers to the production of biogas and bio-based fertilisers in Bulgaria

Content
Title variants
PL
Możliwości i postawy rolników w zakresie produkcji biogazu i nawozów biologicznych w Bułgarii
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The investments in biogas and bio-based fertilisers are an important tool for improving competitiveness and potential to increase production and economic performance of companies. The process of restructuring of the agricultural sector in Bulgaria, which is characterised by a large number of limited-capacity small farms, can be stimulated to diversify business by promoting development of biogas and bio-based fertilisers. This helps to increase the viability of the economy of rural Bulgaria which is currently heavily dependent on agriculture. The purpose of this article is to present and analyse the capabilities and attitudes of farmers to produce biogas and bio-based fertilisers as a precondition for improving competitiveness, achieving higher production and economic performance of farms in the agricultural sector and enhancing viability of rural areas in Bulgaria.
PL
Inwestycje w biogaz i nawozy biologiczne są ważnym narzędziem podnoszącym konkurencyjność i potencjał produkcji i wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Proces restrukturyzacji sektora rolniczego w Bułgarii, który charakteryzuje się dużą liczbą małych gospodarstw o niewielkich możliwościach, może przyczynić się do dywersyfikacji działalności przez promowanie rozwoju produkcji biogazu i nawozów biologicznych. Przyczyni się to do zwiększenia rentowności gospodarki bułgarskiej wsi, która obecnie w znacznym stopniu jest zależna od rolnictwa. Artykuł ma na celu zaprezentowanie i analizę możliwości i postaw rolników w zakresie produkcji biogazu i nawozów biologicznych jako warunku koniecznego poprawy konkurencyjności, osiągnięcia wyższej produkcji i efektywności ekonomicznej gospodarstw w sektorze rolnym oraz podniesienia rentowności obszarów wiejskich w Bułgarii.
Contributors
References
  • Agricultural reports (2011-2014). MAF, Bulgaria.
  • Al Seadi, T., Rutz, D., Prassl, H., Köttner, M., Finsterwalder, T., Volk, S., Janssen, R. (2008). Biogas Handbook. Esbjerg: University of Southern Danmark.
  • Bencheva, N. (2011). Regional clusters to improve efficiency and competitiveness of agricultural production. Plovdiv: Publishing House of Academic Agricultural University.
  • Bencheva, N. (2012). State, problems and development of the agricultural sector in Bulgaria under the common agricultural policy. Agricultural sciences, vol. IV, issue 9, pp. 7-17.
  • Newsletters Department of Agrostatistics (2011-2014). MAF, Bulgaria.
  • Programme for Rural Development of the Republic of Bulgaria 2014-2020.
  • Statistical Yearbook NSI (2011-2014). Bulgaria.
  • Survey among farmers, processors of agricultural raw materials and experts in agriculture (2015). Plovdiv: Agricultural University.
  • Tepavicharova, M. (2012). Status, problems and development of human resources in the agricultural sector in Bulgaria under the common agricultural policy. Agricultural sciences, vol. IV, issue 9, pp. 59-66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d999b53-8e2c-41bb-9555-ccf1c20f546c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.