PL EN


2014 | 2 (57) | 15-36
Article title

Ekonomiczne badania nad mediami jako element nauki o mediach

Content
Title variants
EN
Economic research on media as an element of media studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia ekonomikę mediów jako element nauki o mediach. Punktem wyjścia jest historia badań ekonomicznych nad mediami, ze szczególnym uwzględnieniem badań polskich i wczesnych badań zagranicznych od lat 60. ubiegłego wieku. Następnie autor podejmuje próbę określenia przedmiotu badań ekonomiki mediów i poddaje analizie podstawowe pojęcia, takie jak fi rma medialna, dobra medialne. Na zakończenie omówione są najważniejsze kierunki współczesnych badań nad ekonomiką mediów i zarządzaniem mediami.
EN
The article presents media economics research as an integral part of media science. History of economic research on media, with particular attention given to Polish and early foreign studies dating from sixties of the previous century is a starting point. Then the Author is undertaking a trial to formulate media economics fi eld of studies and makes an analysis of the most important concepts like media fi rm or media goods. The most important directions of contemporary media economics and media management research are presented finally.
Year
Issue
Pages
15-36
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7d9c4c99-29b5-4057-902b-84c359cc5c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.