PL EN


2017 | 484 | 131-150
Article title

Specyfika prezentacji informacji o cechach charakterystycznych kapitału własnego w warunkach nowych modeli biznesowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecnie na Białorusi ma miejsce stopniowe reformowanie rachunkowości, które polega na zbliżeniu stosowanych rozwiązań do MSSF. Podejmowanych jest też wiele działań przyciągających zagraniczne inwestycje do branży IT. Jest to nowy kierunek rozwoju, wynikający ze zrozumienia priorytetów postindustrialnego społeczeństwa. Branża IT, zarówno na Białorusi, jak i na świecie, stworzyła nowy model biznesowy. W przeciwieństwie do innych sektorów gospodarki ta branża nie jest związana z ziemią czy kapitałem. Podstawowym wykorzystywanym przez nią zasobem jest praca ludzi. W artykule zidentyfikowano aktualne problemy rachunkowości i odzwierciedlenia w sprawozdawczości finansowej branży IT kapitału własnego, przeanalizowano możliwość wykorzystania modeli wyceny opartych na WACC lub współczynniku beta w branży IT, co stanowiło cel artykułu. Dzięki przeprowadzonym badaniom zaproponowano warianty rozwoju sprawozdawczości w zakresie kapitału własnego. Jako metody badawcze wykorzystano analizę i dedukcję.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7da28ce3-705f-4301-af53-bcf5dd3b310b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.