PL EN


2011 | 7 | 2 Ekonomia | 5-17
Article title

Teoretické prístupy k vymedzeniu pojmuverejno-súkromné partnerstvo

Title variants
PL
Teoretyczne podejścia do definicji partnerstwa publiczno-prywatnego
EN
Theoretical approaches to the definition of public-private partnership
Languages of publication
SK
Abstracts
PL
Pomimo braku spójnej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w literaturze naukowej istnieje zgoda, że PPP to współpraca pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym mającymi na celu zapewnienie usług. Główne różnice dotyczą natury prawnej tego partnerstwa (spółka lub umowa), zakresu ryzyka podjętego przez partnera prywatnego, źródeł finansowania wydatków kapitałowych, formy własności, czasu trwania partnerstwa. Kluczowymi kwestiami, które odróżniają PPP od innych form współpracy pomiędzy sektorami publicznym i prywatnym, są: integracja infrastruktury inwestycji i świadczenia usług publicznych, istotne ryzyko związane z transferem do prywatnego partnera, długi czas trwania partnerstwa, własność prywatna lub kontrola związanej z tym infrastruktury.
EN
Despite inconsistent approaches to the definition of public-private partnership (PPP) in technical literature, there was an identified consensus that PPP is a cooperation between public and private sectors with the objective to provide public services. The main differences lie in the legal nature of the relationship (joint venture or contract), extent of risks taken by private partner, sources of financing capital expenditure, form of ownership, duration of the partnership. The key features that distinguish PPP from other forms of cooperation between the public and private sectors are the integration of infrastructure investment and public service delivery, significant risk transfer to the private partner, the long duration of the partnership; the private ownership or control of the related infrastructure.
Contributors
  • Katedra verejnej ekonomiky, Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia, helena.kuvikova@umb.sk
  • Katedra verejnej ekonomiky, Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia, kaskagajdosova@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7da4226c-7939-4e43-a6c1-7d4e8306a301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.