PL EN


2017 | 108 | 1 | 23-48
Article title

Między historią a biografią. Funkcjonowanie myśli Stanisława Brzozowskiego w latach 1945–1948

Authors
Title variants
EN
Between History and Biography. The Functioning of Stanisław Brzozowski’s Thought within the Years 1945–1948
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą ukazujących się w latach 1945–1948 tekstów dotyczących dziedzictwa Stanisława Brzozowskiego w powojennej Polsce. Autor artykułu nie ogranicza się jedynie do opisu pojawiających się głosów, lecz ukazuje je jako symptomy szerszych zjawisk o charakterze społecznym, politycznym i kulturalnym. Jednym z problemów podnoszonych w artykule jest stosunek do tradycji polskiej lewicy niekomunistycznej, ale także kwestia tożsamościowych redefinicji postaw i przekonań pisarzy. Autor ma także na celu udowodnić – używając do tego celu studium przypadku – iż pierwsze lata powojenne były okresem burzliwej wymiany intelektualnej i dyskusji nad kształtem nowej Polski nie tylko w jej wymiarze politycznym i społecznym, lecz również kulturalnym.
EN
The article is an analysis of texts launched from 1945 to 1948 on Stanisław Brzozowski’s heritage in postwar Poland. The author of the paper does not limit his observations only to presenting the emerging voices concerning the matter, but presents them as symptoms of a more widespread phenomenon of social, political and cultural character. The problems raised in the paper are the relationship to Polish tradition of non-communist left wing as well as to the issue of writers’ identity redefinition stances and beliefs. The author, resorting to case study, also attempts to prove that the first postwar years were the period of boisterous intellectual exchange and discussion on the shape of new Poland not only in its political and social dimension, but also in a cultural one.
Keywords
Year
Volume
108
Issue
1
Pages
23-48
Physical description
Dates
printed
2017-03-24
Contributors
author
  • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7da70ddc-83b8-4779-a370-00bd2223540e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.