PL EN


2013 | 1(83) | 46-53
Article title

Nabywanie nieruchomości przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – częściowe wyniki badań

Content
Title variants
EN
Acquisition of Real Estate by Foreign Entities in Poland – Partial Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W świetle wciąż aktualnej dyskusji na temat zasadności podtrzymywania obostrzeń związanych z nabywaniem nieruchomości przez podmioty zagraniczne, zamiarem autorki niniejszego artykułu stało się podjęcie rozważań i zapoczątkowanie badań nad jednym z elementów składających się na szeroko pojmowany klimat inwestycyjny. Mowa w tym miejscu o warunkach nabywania nieruchomości przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego podlegające ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Przy czym należy podkreślić, że prowadzone rozważania koncentrują się na warunkach formalnoprawnych związanych z koniecznością uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce przez podmioty z większościowym udziałem kapitału zagranicznego. Biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory nie przeprowadzono jeszcze szerszych badań dotyczących wyżej wspomnianych kwestii, prezentowane w omawianym artykule wyniki badań są pierwszą próbą wypełnienia tej luki.
EN
In the light of the ongoing debate on the maintenance of the restrictions regarding the acquisition of property by entities that are in accordance with the 24 March 1920 Acquisition of Real Estate by Foreigners Act (Dz.U. 2004, No. 167, Item 1758) it is useful to know the opinions of foreign entities who can assess the formal and legal conditions for acquisition of property in Poland. The experience in purchasing real estate by entities with foreign capital pursuant to the 24 March 1920 Act on the acquisition of property by foreigners may be prerequisite for the identification of difficulties in buying property by entities with foreign capital in Poland.
Year
Issue
Pages
46-53
Physical description
Dates
published
2013-03-30
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dae42ef-ab1a-4625-ae1a-fcdba8877266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.