PL EN


2014 | 47 | 339-354
Article title

Tradycja filozoficzna i teologiczna wobec ludzkiego ciała

Content
Title variants
EN
The Philosophical and Theological Notion of the Human BodyThe Philosophical and Theological Notion of the Human Body
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ludzka osoba nie jest ciałem. Ludzka osoba nie jest duszą. Osoba ludzka jest compositum ciała i duszy. Filozofia i teologia są naukami, które pomagają człowiekowi zrozumieć ten fakt. Czasami w historii zdarzało się, że ciało ludzkie było deprecjonowane a nawet postrzegane jako więzienie dla duszy (Platon). Jest mnóstwo filozoficznych i teologicznych koncepcji i interpretacji tego, czym ludzkie ciało naprawdę jest. I prawdą jest to, że ciało człowieka jest koniecznym, ale niewystarczającym „składnikiem” ludzkiej osoby. Jak powiedział Arystoteles, ciało człowieka jest dobrem ontologicznym, które musi być traktowane w sposób odpowiedzialny i nie może być używane.
Keywords
Year
Volume
47
Pages
339-354
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1972.Bartnik Cz. S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000.Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. II, Warszawa 1958.Góźdź K., Stwórca i stworzenie, w: Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, wyd. III zmienione, Lublin 2007, s. 138-174.Góźdź K., Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera, Lublin 2004.Góźdź K., Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006.Jan Paweł II, Evangelium vitae (1995).Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. T. Styczeń, Lublin 2008.Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1982, t. I, Warszawa 1986.Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. II, Warszawa 1957.Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972.Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1964.Kowalczyk S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009.Kupczak J., Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.Merecki J., Filozoficzne aspekty Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 2008 nr 2-3(82-83), s. 17-28.Muszala A., Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej, „Forum Teologiczne” 2009 nr 10, s. 37-48.Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905.Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1906-1907.Nietzsche F., Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1910-1911.Platon, Fajdros, tłum. L. Regner, Warszawa 2004.Platon, Gorgiasz, Menon, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.Platon, Timajos i Kritias, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1960.Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem – Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2005.Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.Reale G., Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Platon, „Ethos” 2008 nr 2-3(82-83), s. 105-118.Wencel K. T., Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, red. E. Adamiak i inni, Warszawa 2007, s. 15-212.Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-4456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7daf74eb-e7dd-4024-b8f1-a27b40924254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.