PL EN


2011 | 7 | 185-193
Article title

Szkolnictwo we Włocławku w latach 1918-1922

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
7
Pages
185-193
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Brzoza Cz., Sowa A., Historia Polski 1918 – 1945, Kraków 2007.
 • Domanowska-Słomczewska W., Obchody 50-lecia Szkół Technicznych we Włocławku, [w:] Ziemia Kujawska, t. 4, red. M. Wojciechowski, Warszawa–Poznań 1974.
 • Garbowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976.
 • Jabłoński H., Niepodległość i tradycje narodowe. W 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej. Warszawa 1978.
 • Krzewski S., Rozwój samorządu miasta Włocławka w Polsce odrodzonej, Włocławek 1926.
 • Kunikowski S., Przewodnik Włocławek i okolice, Włocławek 2000.
 • Możdżeń S.I., Historia wychowania 1918–1945, Sandomierz 2006.
 • Pawlak M., Dawne włocławskie gimnazja w latach 1876–1939, Bydgoszcz 1998.
 • Pawlak M., Jubileusz 75–lecia Liceum Ziemi Kujawskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, Seria A, Historia, Włocławek 1978.
 • Pawlak M., Oświata i szkolnictwo w latach 1918 – 1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, t. 1. red. J. Staszewski, Włocławek 2001.
 • Pierwsze dziesięciolecie Gimnazjum Państwowego im. Marii Konopnickiej we Włocławku 1918–1928, red. Z. Degen-Ślosarska, Włocławek 1928.
 • Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska i T. Jędruszczak, Warszawa 1984.
 • Walczak S.I., ZNP. Wczoraj i dziś, Warszawa 1968, s. 19; H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Wrocław 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7db18588-f3d6-4a6d-a82c-7db28ac507a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.