PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local
Article title

Długookresowe problemy demograficzno--społeczne gmin wiejskich Dolnego Śląska (na przykładzie gminy Dobromierz)

Content
Title variants
EN
The long-term demographic and social problems of Lower Silesia rural communes (using the example of the commune Dobromierz)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the issue of analyses of demographic data from the Dobromierz commune was introdiced. The investigation concerned: – the general number of commune occupants; – the average density of population in the commune; – the natural movement of the population; – the migrating movement of the population; – the structure of the commune population according to sex; – the structure of the population according to age; – the structure of the commune population according to education; – the structure of the population according to the place of residence, and – the structure of population after World War II according to origins.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych demograficznych z gminy Dobromierz. Badanie obejmowało: – ogólną liczba mieszkańców na terenie gminy, – średnią gęstość zaludnienia na terenie gminy, – ruch naturalny ludności, – ruch migracyjny ludności, – strukturę ludności gminy według płci, – strukturę ludności wiekowej ludności, – strukturę ludności gminy według wykształcenia, – strukturę ludności według miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz – strukturę ludności po II wojnie światowej według miejsca pochodzenia.
Year
Issue
1
Pages
rb.ujw.pl/local
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7db9b6cb-90ba-4b1a-918b-779d2d6609b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.