Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

Długookresowe problemy demograficzno--społeczne gmin wiejskich Dolnego Śląska (na przykładzie gminy Dobromierz)

Content

Title variants

EN
The long-term demographic and social problems of Lower Silesia rural communes (using the example of the commune Dobromierz)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych demograficznych z gminy Dobromierz. Badanie obejmowało: – ogólną liczba mieszkańców na terenie gminy, – średnią gęstość zaludnienia na terenie gminy, – ruch naturalny ludności, – ruch migracyjny ludności, – strukturę ludności gminy według płci, – strukturę ludności wiekowej ludności, – strukturę ludności gminy według wykształcenia, – strukturę ludności według miejsca zamieszkania (miejscowości) oraz – strukturę ludności po II wojnie światowej według miejsca pochodzenia.
EN
In the article the issue of analyses of demographic data from the Dobromierz commune was introdiced. The investigation concerned: – the general number of commune occupants; – the average density of population in the commune; – the natural movement of the population; – the migrating movement of the population; – the structure of the commune population according to sex; – the structure of the population according to age; – the structure of the commune population according to education; – the structure of the population according to the place of residence, and – the structure of population after World War II according to origins.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7db9b6cb-90ba-4b1a-918b-779d2d6609b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.