PL EN


2012 | 27 | 164-174
Article title

Wykorzystanie funduszy unijnych przez lokalną jednostkę samorządową na przykładzie gminy Lubenia

Content
Title variants
EN
Exploiting European Union Funds by the Self-Government Local Unit on the Example of the Lubenia Commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gmina Lubenia dzięki możliwości korzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizuje wiele zadań. Gmina ta odnosi wiele sukcesów w wykorzystaniu funduszy unijnych. Środki uzyskane z Unii Europejskiej służą poprawie jakości życia, jak również przyczyniają się do rozwoju intelektualnego jej mieszkańców.
EN
The Lubenia commune realize many tasks thanks of possibilities of using centres coming from the European Union. This commune has a lot of successes in exploiting EU funds. Money obtained from European Union serve the improvement of quality of life as well as are contributing to the intellectual development of its residents.
Year
Volume
27
Pages
164-174
Physical description
Contributors
References
  • ABC Funduszy Europejskich, 2009, „EuroEkspert” nr 2/2009, Europejskie Centrum Doradztwa, Warszawa.
  • Dotacje dla gmin, http://www. dotacje. podkarpackie.org.pl (stan na dzień 15.01.2012).
  • Fundusze Europejskie 2007–2013, http:// www.mrr.gov.pl/ aktualności (stan na dzień 14.01.2011).
  • Fundusze Europejskie ,,Press” – Dodatek promocyjno-edukacyjny, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Gmina Lubenia, http:// www.lubenia.pl (stan na dzień 15.01.2012).
  • Gutowska I., Wydatkowanie funduszy [w:] Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, „Inwestujemy w rozwój” nr 1/2011, 2011, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
  • Karapyta M., 2011, Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, „Inwestujemy w rozwój” nr 1/2011, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, 2009, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dba9b2a-ad7d-4e4c-82c2-b88743b23f43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.