PL EN


2014 | 6: Rodzina na pograniczu kulturowym | 151-162
Article title

Stanowisko kobiety w rodzinie i społeczeństwie według „Gazety Kołomyjskiej”

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Standpoint on Woman’s Role in the Family and Society According to „Kolomyja Newspaper”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Anonimous article, edited by Tomasz Pudlocki, is about the role of the Polish woman in the family as well as among the members of the society, seen through the reader’s eyes. It was published in 1892 in local weekly „Kolomyja Newspapers”, one of the most important in the East Galician province of the epoch. It is a good example of mental thinking on women’s question by the inhabitants of Austro-Hungary Empire far away from Vienna. The text is introduced by the Preface, explaining the role of Kolomyja in the 2nd half of 19th century as well as the history of the weekly and local women’s movement.
Keywords
Year
Pages
151-162
Physical description
Contributors
elaborated by
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w Powstaniu Styczniowym, Miejsce Piastowe 1934.
 • Brykowski R., Kołomyja – jej dzieje, zabytki, Warszawa 1998, Zabytki Kultury Polskiej poza Granicami Kraju / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ośrodek do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju w Warszawie, z. 2.
 • Czapliński M., Prasa prowincjonalna Galicji Wschodniej przełomu wieków, [w:] Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, red. nauk. Z. Fras, A. Staniszewski, Olsztyn 1995, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 63.
 • Darnton R., Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, przeł. D. Guzowska, Warszawa 2012.
 • Dormus K., Galicyjskie stowarzyszenia i organizacje kobiece doby autonomicznej jako wyraz kobiecych dążeń do samoorganizacji, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.
 • Dziadzio A., Cenzura prasy w Austrii 1862-1914. Studium prawno-historyczne, Kraków 2012.
 • Dzieje prasy polskiej, red. J. Myśliński, J. Łojek, W. Władyka, Warszawa 1988.
 • Fras Z., Prasa prowincjonalna Galicji Wschodniej w 2. połowie XIX wieku (lata 1848-1890), [w:] Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje, red. nauk. idem, A. Staniszewski, Olsztyn 1995, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 63.
 • Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939, Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce / Polska Akademia Umiejętności, nr 5.
 • Hulewicz J., Walka kobiet o dostęp na uniwersytety, Warszawa 1936.
 • Kalinowska-Witek B., W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin 2011.
 • Laqueur T. W., Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, red. nauk. A. Bielik-Robson, przedm. M. P. Markowski, przeł. M. Kaczyński [et al.], Kraków 2006.
 • Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.
 • Pudłocki T., Kreowanie polityki pamięci powstania styczniowego przez kobiety miast pogranicza polsko-ukraińskiego przed I wojną światową, [w:] Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej dobry zaborowej), red. J. Dufrat, T. Kulak, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław 2013.
 • Pudłocki T., „Lolu, gdzie mój frak?” Prowincjonalne bale Galicji Wschodniej w latach 1867-1914 jako przykład synkretyzmu estetyki życia codziennego, [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.
 • Pudłocki T., „Naród potrzebuje Twojego czynu!” Kobiety z prawicy polskiej i ukraińskiej południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w dyskursie publicznym, [w:] Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, red. T. Pudłocki, K. Sierakowska, Warszawa 2013.
 • Rapacki W., Ludność Galicji, Lwów 1874.
 • Rodziewiczówna M., Czarny chleb. Opowiadania, Wrocław 1991.
 • Stegmann N., Czynniki kształtujące ruchy kobiece w Galicji i na ziemiach czeskich na przełomie XIX i XX wieku. Próba porównania, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dc1050e-ea32-4b2a-965e-2f67488be571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.