PL EN


2013 | 21(2) | 109-123
Article title

Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego

Content
Title variants
EN
Raising the retirement age in Poland and the concept of social security
Languages of publication
Abstracts
PL
Treść artykułu podejmuje problematykę zasadności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz koncepcji bezpieczeństwa socjalnego. System zabezpieczenia społecznego ma bowiem za zadanie gwarantować obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Wydaje się to szczególnie ważne w sytuacji, w której system emerytalny w dużym stopniu uwrażliwiony jest na zmiany demograficzne, a sytuacja demograficzna w społeczeństwie nie jest korzystna.
EN
The article content takes the issue merits of raising the retirement age in Poland in the context of an aging society and the concept of social security. The social security system has the aim to guarantee citizens a sense of social security. This is particularly important when the pension scheme is highly sensitized to demographic changes and the demographic situation in society is not favorable.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7dc3b424-498e-48c7-9dbf-8c5e5b65b23d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.